2018-02-05. Padėka istorijos mokytojui Pauliui Bakanui