Nuorodos

stovi pak letena    Naujas_vaizdas.1                mail.google.com    baneris_150x150    vaikulinija2013

Tėvų diena, 2015-11-17

Gerb.tėveliai,

2015 m. lapkričio 17 d. 18.30 val.  gimnazijoje vyks tėvų diena.

DARBOTVARKĖ:

1. 18.30 - 19.00 val.  Dėl gimnazijos renovacijos eigos (aktų salė).

2. 19.00 - 20.30 val.  Susitikimai su dalykų mokytojais.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Gimnazijos vadovai

I klasės mokinių tėvų susirinkimas, 2015

2015-09-09, 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:
1. Paauglio darbo ir poilsio režimas. Lektorė Aistė Gedminienė.
2. Gimnazijos dabartis ir perspektyvos. Gimnazijos direktorius Zotikas Popovas.
3. Susirinkimai klasėse.

Atvirų durų diena Pilaitės gimnazijoje, 2017

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKAMS VYKS 

Data Laikas Klasė
Kovo 20 d. 1-2 pamoka 8a, 8b
Kovo 21 d. 1-2 pamoka 8d, 8pp
Kovo 22 d. 1-2 pamoka 8c, 8p

Kovo 23 d. 7 pamokos metu laukiami kitų progimnazijų mokiniai.

 

GIMNAZIJOS VADOVAI

Tėvų diena, 2015-04- 15

Pateikiama: „image.png“

TĖVŲ DIENOS GIMNAZIJOJE  BALANDŽIO  15 D. NUO 18.00 - 20.00 VAL

KVIEČIAME APSILANKYTI.

GIMNAZIJOS VADOVAI

II klasių mokinių tėvelių dėmesiui, 2015

2015 m. kovo 12 d. 18.30 val. gimnazijos aktų salėje  vyks visuotinis II klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

1. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programa ir individualaus plano sudarymo galimybėmis.
2. Supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.
3. Susirinkimai klasėse (pagal poreikį).

Gimnazijos vadovai

Padėka mokinių tėveliams, 2016

Dėkojame Pilaitės gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių tėvams už pagerintas mokinių mokymosi sąlygas, nuperkant ir įrengiant ritinines užuolaidas mokomuosiuose kabinetuose.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

IV klasių mokinių tėvelių dėmesiui, 2015

2015 M. SAUSIO 29 D. 18.30 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ

1. IV kl. mokinių I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų pristatymas.

2. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

3. Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

GIMNAZIJOS VADOVAI

Padėka Algiui Pažemiui, 2016

Dėkojame IIIg ir IVa klasės vaikų tėveliui Algiui Pažemiui už gimnazijai padovanotą kopijavimo - spausdinimo įrenginį TOSHIBA E- studio 163.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

Padėka GT nariui Mindaugui Masaičiui, 2016

Dėkojame GT nariui, Tėvų komiteto pirmininko pavaduotojui, IIIh1 ir buvusios IVa klasės vaikų tėveliui Mindaugui Masaičiui už aktyvų dalyvavimą gimnazijos savivaldoje, už mokinių ir mokytojų skatinimą domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymą mokymo procese, už pagalbą vykdant tarptautinius ERASMUS+ projektus, už brandos atestatų įteikimo vietos parinkimą ir atestatų įteikimo ceremonijos organizavimą, už atliktą klasės rūbinės remontą.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

I klasių mokinių tėvų susirinkimas, 2014-10-16

2014-10-16 (ketvirtadienį) 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1. Gimnazijos  dokumentų reglamentuojančių mokinių ugdymą,priėmimą, kėlimą į aukštesnę klasę, šalinimą, vertinimą ir kt. pristatymas - direktorius Zotikas Popovas, direktoriaus pavaduotoja Rita Kriaučionienė.
2. Mokymosi sutarties, mokinio elgesio taisyklių, lankomumo tvarkos aprašo pagrindiniai akcentai - sk. vedėja Laima Juškevičienė.
3. Gimnazijos specialistų veiklos pristatymas.
4. Susirinkimai klasėse. Klasių auklėtojai dalykų mokytojus ir administracijos atstovus į susirinkimą kviečiasi pagal poreikį.

Tėvų diena, 2016 - 11 - 24

2016 m. lapkričio 24 d.(ketvirtadienį) 18.00 - 20.30 val. gimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.

DARBOTVARKĖ:

1. Visuotinis I-III klasių mokinių tėvų susirinkimas aktų salėje:

1.1. Paskaita ,, Motyvacija –kas tai? (psichologė R.Bubnienė) 18.00-18.30 val.

1.2. Gimnazijos bendruomenės narių pareigos ir atsakomybė (gimnazijos direktorius Z.Popovas)18.30 – 19.00 val.

2. Susitikimai su dalykų mokytojais kabinetuose (sąrašas pridedamas):

I-III klasių nuo 19.00 iki 20.30 val., IV klasių nuo 18.00 iki 20.30 val.

 

Gražaus, prasmingo ir rezultatyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Gimnazijos vadovai

 

 

Atvirų durų diena, 2014

Vilniaus Pilaitės gimnazija kviečia tėvelius apsilankyti atvirų durų dienoje. Renginys vyks kovo 13 dieną, 18.30 val. aktų salėje.

skelb122014