2017. Atvirų durų diena Pilaitės gimnazijoje

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKAMS VYKS 

Data Laikas Klasė
Kovo 20 d. 1-2 pamoka 8a, 8b
Kovo 21 d. 1-2 pamoka 8d, 8pp
Kovo 22 d. 1-2 pamoka 8c, 8p


Kovo 23 d. 7 pamokos metu laukiami kitų progimnazijų mokiniai. 

GIMNAZIJOS VADOVAI

2016. Padėka mokinių tėveliams

Dėkojame Pilaitės gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių tėvams už pagerintas mokinių mokymosi sąlygas, nuperkant ir įrengiant ritinines užuolaidas mokomuosiuose kabinetuose.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

2016. Padėka Algiui Pažemiui

Dėkojame IIIg ir IVa klasės vaikų tėveliui Algiui Pažemiui už gimnazijai padovanotą kopijavimo - spausdinimo įrenginį TOSHIBA E- studio 163.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

2016. Padėka GT nariui Mindaugui Masaičiui

Dėkojame GT nariui, Tėvų komiteto pirmininko pavaduotojui, IIIh1 ir buvusios IVa klasės vaikų tėveliui Mindaugui Masaičiui už aktyvų dalyvavimą gimnazijos savivaldoje, už mokinių ir mokytojų skatinimą domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymą mokymo procese, už pagalbą vykdant tarptautinius ERASMUS+ projektus, už brandos atestatų įteikimo vietos parinkimą ir atestatų įteikimo ceremonijos organizavimą, už atliktą klasės rūbinės remontą.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

2007. Visuotinis I-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas

Š.m. rugsėjo 18 d. (pirmadienį) 18.00 – 19.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Paskaita: Motyvacija – kas tai? (psichologė R.Bubnienė).
  2. Gimnazijos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas (driekt.pavad.V.Nedzveckaitė, direktorius Z.Popovas).
  3. Susirinkimai klasėse.

Gražaus, prasmingo ir rezultatyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

Gimnazijos vadovai

2015-11-17. Tėvų diena

Gerb.tėveliai,

2015 m. lapkričio 17 d. 18.30 val.  gimnazijoje vyks tėvų diena.

DARBOTVARKĖ:

1. 18.30 - 19.00 val.  Dėl gimnazijos renovacijos eigos (aktų salė).
2. 19.00 - 20.30 val.  Susitikimai su dalykų mokytojais.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Gimnazijos vadovai