Pamokų laikas

 Pamokų laikas

1.

8.00 - 8.45

2.
8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.50-12.35
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30

 

2019-06-11. Dėl mokymo(si) sutarčių pasirašymo

 Naujai priimtų į gimnaziją I - III klasės mokinių Mokymo(si) sutartys bus pasirašomos 2019 m. rugpjūčio 26 - 29 d.  8 - 16 val.  Klasių sąrašai ir tiksli pasirašymo data bus paskelbta gimnazijos svetainėje 2019-08-21 (mokinių priėmimo komisijos posėdis 2019-08-20).

2015. Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo rezultatai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų, mažos vertės pirkime 261466, laimėjusiu pripažintas, mažiausią pasiūlymo kainą pateikęs, Gražinos Mackonienės įmonės pasiūlymas.

Pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, su Gražinos Mackonienės įmone sudaryta maitinimo paslaugų teikimo sutartis. Sutartis sudaryta vieneriems metams su galimybe pratęsti sutartį vieneriems metams, bet ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.