Pamokų laikas

 Pamokų laikas

1.

8.00 - 8.45

2.
8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.50-12.35
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30

 

2017-06-20. Priimtų į Pilaitės gimnaziją mokinių sąrašas

Mokinių priėmimo komisijos 2017-06-19 posėdžio nutarimu (protokolas Nr.3) sutartys su mokiniais ir jų tėvais bus pasirašomos:

Ia  rugpjūčio 21 d. 8.00 - 16.30 val.
Ib  rugpjūčio 22 d. 8.00 - 16.30 val.
Ic  rugpjūčio 23 d. 8.00 - 16.30 val.
Id  rugpjūčio 24 d. 8.00 - 16.30 val.
Ip  rugpjūčio 25 d. 8.00 - 16.30 val.

Atvykstant pateikiami dokumentai:

1. 8 kl. baigimo pažymėjimo kopija.

2. Asmens dokumento kopija.

3. Sveikatos pažyma.

4. Dvi nuotraukos 2,3×3 (tinkančios mokinio pažymėjimui).

2017. Mokinių priėmimo komisija

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017 m. balandžio 10 d. Nr. V-85
Vilnius

 

2017. Priėmimo į Pilaitės gimnaziją tvarka

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtintu "Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu" prašymai mokytis gimnazijoje pildomi internetu nuo 2017 m. kovo 1 d. (III skyriaus 20-as punktas).

Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Pasirinkite skyrelį "Bendrasis ugdymas".