MENTORYSTĖS PROGRAMA GIMNAZIJOJE, 2014

2007 metais mokykloje pradėta vykdyti Mentor Lietuva įgyvendinama Mentorystės programa.Mentorystė - daugelyje pažangių vakarų valstybių paplitęs prevencijos metodas, kai moksleivių gyvenimo įgūdžiai stiprinami individualiai bendraujant su suaugusiais. Bendravimas su mentoriais bręstančioms asmenybėms padeda sekti teigiamu pavyzdžiu, sustiprinti savo vertybių sistemą, kartu su globėju rasti atsakymus į svarbius klausimus.

Įvertinus mentorystės programos naudą, šiemet šį modelį bandoma adaptuoti mūsų gimnazijoje. Programa paremta savanoriška veikla - III klasių mokiniai savanoriai taps pirmų klasių mokinių mentoriais. Šiuo metu trečiokai lanko užsiėmimus - mokymus, o vėliau prasidės jų veikla. Pirmas išbandymas mentorių laukia lapkričio 26 d., mokykloje vyksiančios tarpmokyklinės diskusijos ,,Augu be priklausomybių" metu. Jiems teks moderuoti diskutuojančių grupių darbą.

PLAČIAU APIE TAI SKAITYKITE:

http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/mentoryste-padeda-kurti-samoningesne-visuomene-657361#.VFc-7fmUfps

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/mentoryste-padeda-kurti-samoningesne-visuomene-657361#.VFc-xPmUfps

http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/mentoryste-padeda-kurti-samoningesne-visuomene-657361#.VFc-XPmUfps 

Projektas ,,Mano šalis, ar kita?", 2009

kitasalis
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su partenriais  Asamblea de Cooperación por la Paz (Ispanija), CEMEA (Prancūzijos), Vuste Envis (Čekija), Progetto Mondo Mlal (Italija) ASMEA (Rumunija) vykdo projektą „Geros praktikos pavyzdžių, integruojant imigrantų moksleivius, pritaikymas švietimo programose“ kvietė mokyklas prisijungti prie projekto vykdymo.
Veiklas buvo siūloma integruoti į pamokas, prisijungti galėjo ir projektai, kurie  skatina jaunų žmonių atvirumą, tolerantiškumą, skatina diskusijas emigracijos ir imigracijos klausimais, skatina ieškoti atsakymų į klausimą, kodėl žmonės išvyksta gyventi į kitas šalis. Todėl prie šio projekto prisijungė mokyklos socialinių įgūdžių lavinimo būrelis „Paspauskime vienas kitam rankas“.
Veiklos forma – pamoka.
Veiklos trukmė 1- 2 pamokos.
Mūsų mokykloje veiklos integruotos į 6 a kl. istorijos pamokas (mokytoja Irena Valušienė), 7 a kl. etikos pamokas (mokytoja Rūta Milašienė) bei socialinių įgūdžių lavinimo būrelį „Paspauskim vienas kitam rankas“ (psichologė Rasa Bubnienė ir soc. pedagogė Virginija Ratiukienė).

„Kuriame respubliką“ kraštotyrinis projektas „Atgal į ateitį“ , 2014

Pilaitės gimnazijoje startavo „Kuriame respubliką“ kraštotyrinis projektas „Atgal į ateitį“

000kuriameateiti2014

Nacionalinis projektas „Atgal į ateitį“ skirtas Lietuvos, kaip tėvynės – tėvų ir protėvių žemės – geresniam pažinimui ir supratimui. Šis projektas - tai sudėtinė projekto „Kuriame Respubliką“ dalis. Jis kilo iš Alytaus Putinų, Kalvarijos Sangrūdos, Šiaulių Didždvario gimnazijų ir Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos pilietinių iniciatyvų, įgyvendintų pirmajame projekto „Kuriame Respubliką“ etape.

Nuo 2014 metų prie projekto veiklos prisijungė ir Pilaitės gimnazija. Pirmaisiais projekto dalyviais tapo kraštotyros būrelio mokiniai bei jų vadovas Paulius Bakanas, administracijos atstovė - skyriaus vedėja Rūta Pačkauskienė.

Projektas AKIM

DSC05099muzika2013

Pilaitės gimnazijos aštuntokai jau antri metai dalyvauja respublikiniame projekte AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms). Kas tai per projektas ?

2009,Olweus patyčių prevencijos programa

PA291468
Efektyvios programos, mažinančios patyčių mastą mokyklose yra tos, kurios įtraukia visą mokyklos bendruomenę. Programa vykdoma 3 lygiais:

 • Mokyklos lygiu;
 • Klasės lygiu;
 • Individualiu lygiu.

 

Programa ,,Gyvai", 2012

banner2

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos 7a kl. (auklėtoja A. Niūniavienė) ir 7b kl. (auklėtoja I. Valušienė) mokiniai nuo 2012 m. sausio mėn. dalyvauja asociacijos ,,Mentor Lietuva" programoje ,,Gyvai". Už programos vykdymą mokykloje atsakingos A. Niūniavienė ir A. Čereškienė (soc. pedagogė).

2010-2012, Prevencinė mentorystės programa

mentor
Mentorystė – daugelyje pažangių Vakarų valstybių paplitęs prevencijos metodas, kai moksleivių gyvenimo įgūdžiai stiprinami individualiai bendraujant su suaugusiais. Bendravimas su mentoriais bręstančioms asmenybėms padeda sekti teigiamu pavyzdžiu, sustiprinti savo vertybių sistemą, kartu su globėju rasti atsakymus į svarbius klausimus.
Mokykloje įgyvendinamas ketvirtus metus.

Projektas ,,Diena su parlamentaru", 2010

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos 11 - 12 kl.  mokiniai (istorijos mokytojai P. Bakanas, I. Šinkūnienė, K. Šinkūnas ir I. Valušienė) šiais mokslo metais dalyvauja projekto ,,Diena su parlamentaru" veikloje.

2008-2009, Pažinimo tiltas

 

pilzvil
2009-2010

Projekto uždaviniai:

 1. Skatinti ir remti naujas iniciatyvas, naujus metodus bei formas ugdant pilietiškumą, tautiškumą bei toleranciją.
 2. Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą, savivaldą.
 3. Skatinti naujus pilietinės ir tautinės veiklos modelius.
 4. Stiprinti, skatinti tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą.

 

Tūkstantį kartų Lietuva

Mokykloje vykdomas projektas „Tūkstantį kartų Lietuva“.

Projekto tikslai :

 • Mokinių pilietinės ir tautinės savimonės formavimas.
 • Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio 60 – mečio paminėjimas.


Projekto įgyvendinimo grupė:

 • Irena  Balčiūnienė, biologijos vyr. mokytoja
 • Milda Minderienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
 • Vita Nedzveckaitė, dir. pavaduotoja ugdymui, Pilaitės teatro vadovė, biologijos vyr. mokytoja
 • Laima Pranskūnaitė, tikybos vyr. mokytoja
 • Jovita Ragauskaitė, pradinių klasių mokytoja metodininikė
 • Giedrė Slavinskienė, dailės vyr. mokytoja
 • Laima Šimanauskienė, muzikos vyr. mokytoja
 • Džiuginta Vaičiūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Alma Žiūkienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Pilietis

piliet

Metodiką sukūrė Pilietinio ugdymo centras (Kalabasas, JAV). Iš JAV mokytojų šią idėją perėmė Rytų ir Centrinės Europos šalys, nes čia ypač reikėjo atgaivinti piliečių savimonę.
Projektas “Pilietis” – aktyvus metodas, kuris leidžia įgyti nuodugnių žinių, vertingų gebėjimų ir ugdo moksleivių vertybines nuostatas.
Mūsų mokykloje projektą “Pilietis” planuojama integruoti į anglų kalbos pamokas (J. Norkūnienė).
Finansavimas neskiriamas.

Mokyklos žalias rūbas

   DSCF0397
Naujų atradimų ir technologijų amžiuje žmonės įtemptai dirba, dažnai skuba, patiria stresines situacijas. Žinoma, prarastas jėgas būtina atgauti, todėl šiuolaikinis žmogus nesąmoningai siekia poilsio ir atgaivos gamtoje. Aplinkos grožis, spalvų ir formų harmonija – įkvėpimo, energijos, sveikatos ir geros nuotaikos šaltinis. Šiuo metu mes, Pilaitės vidurinės mokyklos bendruomenė, tikriausiai ir negalėtume įsivaizduoti savo mokyklos be augalų – žaliosios mūsų skraistės, kuri yra neatsiejama  mokyklos teritorijos dalis.
   Projektas „Mokyklos žalias rūbas“ vykdomas nuo 2003 m. m.

Veidas

veidas
Programos pobūdis – gabių vaikų laisvalaikio organizavimas akcentuojant dalykinių ir profesinių kompetencijų ugdymą. Programos  tikslas: atskleisti ir ugdyti vaikų, jaunuolių kūrybinius gebėjimus, puoselėti jų teatrinius interesus ir polinkius, dvasinę, meninę bei estetinę kultūrą. Mokyklos teatras gyvuoja jau  7-erius metus, kaip tetaro studija veikia 4-rius metus,  kaip gabių vaikų ir jaunimo  ugdymo projektas įformintas pirmi metai. Šiam projektui vadovauja V. Nedzveckaitė.