2015. II klasių mokinių tėvelių dėmesiui

2015 m. kovo 12 d. 18.30 val. gimnazijos aktų salėje  vyks visuotinis II klasių mokinių tėvų susirinkimas.


DARBOTVARKĖ

1. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programa ir individualaus plano sudarymo galimybėmis.
2. Supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.
3. Susirinkimai klasėse (pagal poreikį).

Gimnazijos vadovai