2015. IV klasių mokinių tėvelių dėmesiui

2015 M. SAUSIO 29 D. 18.30 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ

1. IV kl. mokinių I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų pristatymas.

2. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

3. Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

GIMNAZIJOS VADOVAI