2016 - 11 - 24. Tėvų diena

2016 m. lapkričio 24 d.(ketvirtadienį) 18.00 - 20.30 val. gimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.

DARBOTVARKĖ:

1. Visuotinis I-III klasių mokinių tėvų susirinkimas aktų salėje:

1.1. Paskaita ,, Motyvacija –kas tai? (psichologė R.Bubnienė) 18.00-18.30 val.

1.2. Gimnazijos bendruomenės narių pareigos ir atsakomybė (gimnazijos direktorius Z.Popovas)18.30 – 19.00 val.

2. Susitikimai su dalykų mokytojais kabinetuose (sąrašas pridedamas):

I-III klasių nuo 19.00 iki 20.30 val., IV klasių nuo 18.00 iki 20.30 val.

 

Gražaus, prasmingo ir rezultatyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Gimnazijos vadovai