2012-10-24. Mokymai tėvams

2012-10-24_18.18.28mok

2012 m. spalio 24 d. Pilaitės gimnazijoje vyko Europos sąjungos ir Lietuvos tėvų forumo sėkmingai įgyvendinamo  projekto "Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva" mokymai tėvams tema "Tėvų švietimas apie naujas ugdymo formas, aktyvių tėvų paieška". Mokymus vedė jaunimo centro "Babilonas" įkūrėja ir direktorė Rolanda Šliažienė.

2012. I klasės tėvelių dėmesiui

GIMNAZ_EMBL1.jpg

2012 m. rugsėjo 25 d. (antradienį) 18.30 val. gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I(9) klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Gimnazijos veiklos pristatymas. Gimnazijos direktorius.
  2. Gimnazijos vadovų, specialistų veiklos pristatymas . Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, specialistai.
  3. Susirinkimai klasėse. I (9) klasių auklėtojai, dalykų mokytojai. Tikslas - susipažinti su gimnazijos vidaus darbo tvarka ir pagrindinių ugdymo dalykų (lietuvių k., matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), istorijos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos) programų reikalavimais ir vertinimo sistema.

Gimnazijos vadovai