2015-09-09. I klasės mokinių tėvų susirinkimas

2015-09-09, 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:
1. Paauglio darbo ir poilsio režimas. Lektorė Aistė Gedminienė.
2. Gimnazijos dabartis ir perspektyvos. Gimnazijos direktorius Zotikas Popovas.
3. Susirinkimai klasėse.

2013. "Pasirink teisingai"

Gerb.tėveliai,

Nuo 2013-11-25 iki 2013 -11-29 gimnazijoje vyks priklausomybių prevencijos savaitė "Pasirink teisingai".Jos metu tėvams organizuojama paskaita "Psichoaktyvios medžiagos.Kas tai?". Paskaita vyks lapkričio 26 d.18.30 val. (patalpą nurodysime vėliau). Su Jumis bendraus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ,startegijos, stebėsenos ir analizės skyriaus vyr.specialistas Rimantas Šagždavičius.
Norintys dalyvauti registruojasi el.dienynu,rašant Laimai Juškevičienei arba el.paštu  laima.juskeviciene64@gmail.com. Registracija vyks iki lapkričio 22 dienos.

Pagarbiai sk.vedėja Laima Juškevičienė

2015-04- 15. Tėvų diena

Pateikiama: „image.png“

TĖVŲ DIENOS GIMNAZIJOJE  BALANDŽIO  15 D. NUO 18.00 - 20.00 VAL

KVIEČIAME APSILANKYTI.

GIMNAZIJOS VADOVAI

2015. II klasių mokinių tėvelių dėmesiui

2015 m. kovo 12 d. 18.30 val. gimnazijos aktų salėje  vyks visuotinis II klasių mokinių tėvų susirinkimas.


DARBOTVARKĖ

1. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programa ir individualaus plano sudarymo galimybėmis.
2. Supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.
3. Susirinkimai klasėse (pagal poreikį).

Gimnazijos vadovai

2013. Dėl pavėžėjimo

IKI 2013 M. RUGSĖJO 30 D. PATEIKTI:

1. Prašymą dėl vaiko (vaikų) važiavimo išlaidų kompensavimo, nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, klasę, maršrutą iki miesto, banko sąskaitos numerį.

2. Paršymą apie deklaruotą gyvenamą vietą.

PASTABA. I-IV (9-12) klasių mokinių tėvams kompensuojamos išlaidos vienkartiniams bilietams atvažiuojant iki miesto ne didesniu kaip 40 km. atstumu.

Bilietus pateikti iki kito mėnesio 5 d.

 

2015. IV klasių mokinių tėvelių dėmesiui

2015 M. SAUSIO 29 D. 18.30 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ

1. IV kl. mokinių I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų pristatymas.

2. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

3. Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

GIMNAZIJOS VADOVAI

2013. Klasių komplektavimo komisijos posėdžiai

2013-2014 m.m. klasių komplektavimo komisijos posėdžiai vyks:

1. 2013 m. birželio 13 d. 12 val. 102 kabinete.

2. 2013 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. 102 kabinete.

Komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė

104 kabinetas, tel. (85) 2307442

2014-10-16. I klasių mokinių tėvų susirinkimas

2014-10-16 (ketvirtadienį) 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1. Gimnazijos  dokumentų reglamentuojančių mokinių ugdymą,priėmimą, kėlimą į aukštesnę klasę, šalinimą, vertinimą ir kt. pristatymas - direktorius Zotikas Popovas, direktoriaus pavaduotoja Rita Kriaučionienė.
2. Mokymosi sutarties, mokinio elgesio taisyklių, lankomumo tvarkos aprašo pagrindiniai akcentai - sk. vedėja Laima Juškevičienė.
3. Gimnazijos specialistų veiklos pristatymas.
4. Susirinkimai klasėse. Klasių auklėtojai dalykų mokytojus ir administracijos atstovus į susirinkimą kviečiasi pagal poreikį.

2014. Atvirų durų diena

Vilniaus Pilaitės gimnazija kviečia tėvelius apsilankyti atvirų durų dienoje. Renginys vyks kovo 13 dieną, 18.30 val. aktų salėje.

skelb122014

2013. Tėvams

Asociacija  „Lietuvos tėvų forumas” 2012 – 2013 metais sėkmingai mokyklose  vykdė projektą „Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“.
Džiaugiamės, jei  ir Jūsų ugdymo įstaigos atstovai dalyvavo šio projekto renginiuose. Projekto komanda primena, kad visos mokyklos kurioms rūpi tėvų aktyvinimas, turite galimybę Jūsų mokyklos tėvams susiburti į SAVIUGDOS KLUBĄ su LTF moderatoriumi.