2015. Mokinių atranka dalyvauti 2015 m. „Erasmus+“ programose

Titulinis_skubu2015spalis2

Skelbiama mokinių atranka į „Erasmus+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamus Europos Sąjungos projektus

Pilaitės gimnazijos bendruomenę informuojame, kad SKELBIAMA mokinių atranka dalyvauti 2015 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamų projektų veiklose.

Pagrindinė informacija apie projektus pateikiama Informaciniame pristatyme gimnazijos internetinėje svetainėje.

 

SKELBIAME, kad organizuojamas kontaktinis informacinis kvietimas dalyvauti mokinių atrankoje. Jis vyks š. m. spalio mėn. 19 dieną (pirmadienį) po keturių pamokų (11.30 val.) aktų salėje. Nepriklausomai nuo to, ar mokinys dalyvaus šiame kontaktiniame susitikime ar ne, jis gali dalyvauti dalyvių atrankoje. Informacinis projektų stendas yra priešais 203 kab.

Kas gali dalyvauti atrankoje?I-ų ir II-ų klasių gimnazistai (tikslinės grupės skelbtos svetainėje anksčiau).

Ką reikia daryti, norint dalyvauti atrankoje? – Mokiniams reikia pasiimti motyvacinio laiško formą ir tėvų prašymo formą 203 kab. (pas anglų kalbos mokytoją Jūratę Norkūnienę) arba 211 kab. (pas biologijos mokytoją Vilmą Jočienę), arba 213 kab. (pas geografijos mokytoją Darių Česnavičių). Motyvacinį laišką turi parašyti pats mokinys, o vienas iš tėvelių turi užpildyti prašymą dalyvauti projekte. Abu raštus mokiniai turi atnešti pas anksčiau minėtus mokytojus (203 arba 211 arba 213 kab.) ir registruotis individualiam pokalbiui su projektų vykdytojais. Nurodytu laiku būtina atvykti pokalbiui.

Kas turi būti parašyta motyvaciniame laiške? – Atminkite, kad motyvacinio laiško tikslas yra pristatyti save projektų vykdytojų komandai. Jame trumpai nurodyti, kodėl siūloma aktyvi veikla tarptautiniuose projektuose domina, kuo realiai galėtų prisidėti prie rezultatų kūrimo; kokius darbus ir veiksmus galėtumėte atlikti, kad projektų rezultatai būtų kuo geresni. Kokias savo žinias, gebėjimus ir patirtį galite panaudoti projektuose; kokiose mokymosi srityse, dalykuose jums sekasi geriausiai; kokią patirtį turite dirbdami komandoje, grupėse; kokia yra tarptautinio bendradarbiavimo patirtis; ko jūs tikitės dalyvaudamas projektuose (jūsų lūkesčiai), kas pasikeis jūsų gyvenime dalyvaujant projektuose; kokias silpnesnes savo vietas norėtumėte sustiprinti dirbdamas projekte; kaip jūs įsivaizduojate save projekte; kas jus paskatino dalyvauti projekte; ar pritaria jūsų pasirinkimui tėvai. Siekdami palengvinti motyvacinio laišką rašymą, mes parengėme jo formą, kurią pasiimsite nurodytuose kabinetuose.

Kada vyks atranka?

- Mokiniai motyvacinio laiško formą ir tėvų prašymo formą gali pasiimti spalio 19-20 dienomis (pirmadienį ir antradienį) nuo 8 val. iki 15 val., trečiadienį nuo 8 val. iki 12 val.

- Mokiniai motyvacinį laišką ir tėvų sutikimą turi atnešti iki trečiadienio 15 val., o į 213 kab. – iki 16.30 val.

- Individualūs pokalbiai bus organizuojami spalio 21 d. nuo 17.30 iki 20.30 val. pagal atskirą grafiką, kuris bus prisegtas ant anksčiau minėtų kabinetų (203,211,213) durų ir projektų informaciniame stende.

- Apie atrankos rezultatus bus skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir projekto informaciniame stende, o patekusiems į projektus – asmeniškai arba elektroniniu būdu.

- Apie atrinktų mokinių dalyvavimą konkrečiame tarptautiniame projekte bus sprendžiama spalio 22 – lapkričio 9 dienomis pagal galimybes atsižvelgiant į mokinių pageidavimus.

- Informacinis susitikimas ir individualūs pokalbiai su projekte dalyvausiančių mokinių tėvais bei sutarčių pasirašymas vyks spalio 22 – lapkričio 10 dienomis.

Dėmesio!!!

Jeigu po mokinių atrankos bus surinktos nepilnos tarptautinių projektų komandos, bus skelbiama papildoma atranka lapkričio 9-20 dienomis.

Net jeigu nedalyvausite atrankoje į tarptautinių projektų komandas arba nepateksite į jas, kviečiame aktyviai dalyvauti dvejus metus vyksiančių projektų veiklose, apie kurias bus pranešama gimnazijos svetainėje, informaciniame tarptautinių projektų stende ir specialiame tarptautinių projektų tinklapyje (jame bus skelbiamas visų veiklų anonsas).

Sėkmės konkurse!!!

Tarptautinių projektų koordinatorius mokytojas Darius Česnavičius