2015 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamų projektų sąrašas

Titulinisproj2015
2015 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamų projektų sąrašas, patvirtintas 2015 m. rugsėjo 22 d. ŠMPF direktoriaus įsakymu

Pilaitės gimnazijos bendruomenę informuojame, kad 2015 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamų projektų sąrašas patvirtintas 2015 m. rugsėjo 22 d. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu. Prioritetiniame sąraše Europos Komisija finansuos du Pilaitės gimnazijos „Erasmus+“ projektus (sąrašas). Projektų numeriuose esančios raidės – šalių, kurios koordinuoja projektus, sutrumpinimai. Aštuntoje vietoje esantis Prancūzijos koordinuojamas projektas surinko 96,5 kokybės balus iš 100. Šio projekto įgyvendinimo sektoriaus koordinatorė – biologijos mokytoja metodininkė Vilma Jočienė. Projekto tikslinė prioritetinė grupė – I-os klasės gamtamokslinio ugdymo krypties mokiniai. Projekto techninių ir įgyvendinimo detalių bei išsamaus projekto veiklos plano derinimas vyks Paryžiuje spalio 10-14 dienomis.

Septynioliktoje vietoje Europoje dalyvaujančių projektuose Lietuvos mokyklų sąraše – mūsų gimnazijos koordinuojamas projektas, kurio reitingas tarp visų Lietuvos įstaigų-koordinatorių yra pats aukščiausias. Šio projekto įgyvendinimo koordinatorius – geografijos mokytojas ekspertas Darius Česnavičius. Projekto prioritetas – inovatyvus STEM karjeros modelis gimnazijoje (mokinių saviorganizacijos iniciatyvos). Ideologiniai partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos mokslo bei inovacijų centrai. Projekto techninių ir įgyvendinimo detalių bei išsamaus projekto veiklos plano derinimas vyks Martina Franca (Italija) mieste rugsėjo 29 – spalio 3 dienomis.

Tos pačios dienos įsakymu Švietimo mainų paramos fondo direktorius patvirtino antrąjį finansuojamų projektų sąrašą kuriame reitinguotos įstaigos Europos Komisijos finansavimą gaus vėliau šiais metais po papildomų susitarimų. Šiame sąraše mūsų gimnazijos trečiasis projektas turi 12 reitingo numerį tarp 48 pretendentų. Šio projekto įgyvendinimo sektoriaus koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Norkūnienė. Projekto tikslinė prioritetinė grupė – I-ų ir II-ų klasių gamtamokslinio ugdymo krypties iniciatyvūs mokiniai bei profesijų tiriamųjų darbų patirtį turintys mokiniai. Į šį projektą planuojama įtraukti 2-4 menkesnę motyvaciją mokytis turinčius mokinius. Projekto techninės ir įgyvendinimo detalės bei išsamus projekto veiklos planas jau suderintas.

Tarptautinių projektų koordinatoriaus sprendimu ir tarptautinių partnerių pritarimu visų projektų įgyvendinimo kokybei užtikrinti talkins didžiausią tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir motyvaciją turintys III-ių ir IV-ų klasių mokiniai.

Apie projektų dalyvių mokinių atranką informacija bus skelbiama spalio 16-20 dienomis. Mokinių atranka ir individualūs pokalbiai bus organizuojami spalio 19-23 dienomis.

Remiantis mūsų gimnazijos ir Vroclavo licėjaus iniciatyvomis. 2015-2016 m.m. bus tęsiamas dvišalis kaimynystės bendradarbiavimo projektas, finansuojamas gimnazijos ir mokinių tėvų lėšomis. Numatomas svečių iš Lenkijos vizitas Lietuvoje 2016 metų gegužės pabaigoje – birželio pradžioje. Atsakomasis mūsų gimnazistų vizitas – 2016 metų rugsėjo 17-24 dienomis. Projekto tikslinė grupė – III-ių klasių (A,C,D) mokiniai. Šio projekto įgyvendinimo sektoriaus koordinatorė 2015-2016 m.m. – anglų kalbos mokytoja Oksana Andrukonienė. Mokinių atranka ir individualūs pokalbiai bus organizuojami lapkričio 16-30 dienomis.