2015-2017. Tarptautiniai gimnazijos projektai


Titulinis

Vilniaus Pilaitės gimnazija nuo 2010 metų prisijungė prie Europos švietimo bendruomenės, siekiančios sukurti kuo tankesnį švietimo įstaigų strateginių partnerysčių tinklą ir europinio lygmens mokytojų komandas. Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose mokytojai tobulina savo kvalifikaciją ir dalinasi gerąja patirtimi, mokosi kurti drauge. Mokiniai ugdo savo bendrąsias kompetencijas, gilina anglų kalbos žinias ir praktinius įgūdžius, mokosi dirbti komandoje, atsakomybės už save ir draugus. Neformalūs kiekvieno projekto siekiai apima lyderystę, pilietiškumą, europinę demokratijos ir laisvės dimensiją, tarpkultūrinius ir socialinius mainus, tarptautiškumą, europietiškumą, tautinių vertybių puoselėjimą, tikslingesnį pasirengimą karjerai ir darbo rinkai. Mokinių tėvai betarpiškai įtraukiami į projekto veiklų įgyvendinimą, siekiama glaudesnio ir tikslingesnio tėvų bendradarbiavimo tarpusavyje ir aktyvesnio rūpinimosi mokyklos gyvenimu. Mokytojų, mokinių ir jų tėvų komandos projektuose kuria realius produktus, visada pasiekia numatytus rezultatus. Dalyvavimo projektuose pridėtinė vertė neišmatuojama pinigais, jos neįmanoma įvertinti balais. Mokytojai ir mokiniai geriau supranta europines vertybes, plečia savo draugų ratą, aiškiau mato savo ateities perspektyvas, o įgyta patirtimi nuolat dalinasi su kolegomis ir draugais.

Ar galima pasverti nukritusios ašaros nuoširdumą išsiskiriant draugams oro uoste ar autobusų stotyje? Ar galima išmatuoti trykštantį džiaugsmą ir pasididžiavimą savo šalimi bei Europa aukštai ant savo drebančių nuo jaudulio rankų iškėlus visų išpuoselėtą produktą? Ar galima aprėpti apėmusį jaudulį sutikus naujus ar senus draugus? Ar verta klausti apie tarptautinio projekto reikšmę ir vertę gimnazijai?

Tačiau turime atsiminti, kad dirbdami, o ne svajodami apie darbus mes rasime visa tai savo kelyje.

Mūsų ateitis dar neparašyta. Ją galime sukurti tokią, kokios patys norime.

2015-2017 m. m. gimnazijos tarptautinių projektų komandos ketina vykdyti 4 tarptautinius projektus (jei visiems projektams pritars Europos Komisija ir nacionalinės projektų koordinavimo agentūros).

Daugiau informacijos apie tarptautinius projektus skelbsime pasirašius projekto vykdymo sutartis.