2015. Tarptautinis bendradarbiavimas su Vroclavo licėjumi

Dėmesio!


Skelbiama mokinių atranka į 2016 m. dvišalio bendradarbiavimo mokinių mainų programą.Remiantis mūsų gimnazijos ir Vroclavo licėjaus iniciatyvomis, 2016 m. tęsiamas dvišalis kaimynystės bendradarbiavimo projektas, iš dalies finansuojamas gimnazijos ir mokinių tėvų. Numatomas svečių iš Lenkijos vizitas Lietuvoje 2016 metų gegužės antroje pusėje  – birželio pradžioje. Atsakomasis mūsų gimnazistų vizitas planuojamas 2016 metų rugsėjo 17-24 dienomis. Šio projekto įgyvendinimo sektoriaus koordinatoriai 2016 m. – anglų kalbos mokytoja Oksana Andrukonienė ir tarptautinių projektų koordinatorius Darius Česnavičius. Projekto dalyviai - III klasių auklėtojai ir mokiniai. Projekto tikslinė grupė – III a, III c, III d klasių mokiniai.
Mokinių atranką į projektą vykdo klasių auklėtojai. Atrinktų mokinių sąrašas derinamas su projekto koordinatoriais. Projekto finansinės ir organizacinės sąlygos detaliai bus aptartos pirmame atrinktų mokinių ir jų tėvų susirinkime. Apytikslės vieno mokinio išlaidos priimant svečius ir vienai savaitei vykstant į Vroclavą apie 200 EUR.
Klasių auklėtojai atrinktų mokinių sąrašus turėtų pateikti tarptautinių projektų koordinatoriui iki gruodžio 8 dienos (antradienio). Esant reikalui individualūs pokalbiai su mokiniais bus organizuojami gruodžio 9 ir 11 dienomis.