2001-2011 m. Advento rytmečiai

adventr096

Projektas vykdomas nuo 2001 m.

Jau eilę metų Advento metu pradinių klasių mokiniai su mokytojais renkasi papuoštame mokyklos koridoriuje. Kalbasi  apie Advento prasmę. Kiekvienos klasės Advento vainike  įžiebiamos  Advento žvakės, kasmet naudojamos istorijos, skirtos Advento  ir Šv. Kalėdų laikui. Vaikai atlieka užduotis, kurios ugdo juose žmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes ...
ad

adve

adv
Projekto sumanytojos ir įgyvendintojos  pradinių klasių mokytoja metodininkė Jovita Ragauskaitė ir tikybos vyr. mokytoja Laima Pranskūnaitė.

2009-2010 m.m.
Trečiasis Advento rytmetis.
2010-2011 m.m.(II), (III), (IV)
2011-2012 m.m.