2008-2009. Pažinimo tiltas

 

pilzvil
2009-2010

Projekto uždaviniai:

 1. Skatinti ir remti naujas iniciatyvas, naujus metodus bei formas ugdant pilietiškumą, tautiškumą bei toleranciją.
 2. Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą, savivaldą.
 3. Skatinti naujus pilietinės ir tautinės veiklos modelius.
 4. Stiprinti, skatinti tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą.

Projekto vykdytojai:

 1. Virginija Ratiukienė, socialinė pedeagogė
 2. Rasa Bubnienė, psichologė
 3. Roma Balčiūtė,  anglų kalbos mokytoja
 4. Jūratė Norkūnienė, anglų kalbos mokytoja
 5. Irena Valušienė, istorijos mokytoja
 6. Irena Šinkūnienė, istorijos mokytoja
 7. Giedrė Slavinskienė, dailės mokytoja
 8. Milda Tverkutė, dailės mokytoja
 9. Lina Gečienė, lietuvių kalbos mokytoja
 10. Renata Kavaliauskienė, lietuvių kalbos mokytoja
 11. Laima Žilvytytė, lietuvių kalbos mokytoja
 12. Milda Minderienė, lietuvių kalbos mokytoja
 13. Rūta Pačkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja
 14. Tatjana Šilobritienė, lietuvių kalbos mokytoja
 15. Alma Žiūkienė, lietuvių kalbos mokytoja


Veiklos :

 1. Mokyklos himno kūrimas;
 2. Mokyklos vėliavos (gairelės) kūrimas;
 3. Debatai pilietiškumo tema;
 4. Pilaitės vid. m-klos mokinio garbės kodekso kūrimas
 5. Kita.....

  Projektas įgyvendinamas antrus metus.

  Šiais metais išleistas "Mokinio garbės kodeksas". Kodeksą kūrė 10 a ir 10 b klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja Irena Šinkūniene. 11 c klasės mokiniai su istorijos mokytoja Irena Valušiene išleido stendinį pranešimą.

  Nuoširdus ačiū, Pilaitės vidurinės mokyklos direktoriui Z. Popovui už paramą, įgyvendinant projektą, direktoriaus pavaduotojai, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Rūtai Pačkauskienei už pagalbą redaguojant tekstą.

  Įgyvendinant projektą mokyklos Mokinių parlamentas kartu su mokytoja Vilma Pundiene sukūrė ir išleido lankstinuką apie mokyklą. 

  Projekto koordinatorė soc. pedagogė Virginija Ratiukienė