Veidas

veidas


Programos pobūdis – gabių vaikų laisvalaikio organizavimas akcentuojant dalykinių ir profesinių kompetencijų ugdymą. Programos  tikslas: atskleisti ir ugdyti vaikų, jaunuolių kūrybinius gebėjimus, puoselėti jų teatrinius interesus ir polinkius, dvasinę, meninę bei estetinę kultūrą. Mokyklos teatras gyvuoja jau  7-erius metus, kaip tetaro studija veikia 4-rius metus,  kaip gabių vaikų ir jaunimo  ugdymo projektas įformintas pirmi metai. Šiam projektui vadovauja V. Nedzveckaitė.

Ši veikla leidžia atskleisti  vaikams savo kūrybines galias, stiprinti ir lavinti teigiamas asmenybės savybes. Moksleiviai daug laiko praleidžia repeticijose, koncertinėse išvykose tiek savo šalyje, tiek užsienyje.. Vaikai ne tik vaidina, bet ir patys aktyviai dalyvauja kuriant scenarijus, analizuojant savo meninę veiklą, pasiekimų rezultatus ir poveikį auditorijai. Jie taip pat kuria statomų spektaklių scenografiją, choreografiją, kostiumus. Dalyvaudami integruotoje veikloje vaikai plečia savo akiratį, įgyja dalykinių žinių ir tarsi savaime kelia gebėjimų, mokymosi bei pozityvaus elgesio motyvaciją. Be dalykinių žinių, jie taip pat lavina savo bendravimo, komunikacinius ir socialinius įgūdžius bendraamžių tarpe, platesnėje bendruomenėje ir kitų kultūrų kontekste. Teatro veikla neapsiroboja tik spektaklio kūrimo procesu, o taip pat skatina organizacinių gebėjimų lavinimą ir puoselėja atsakomybės jausmą. Moksleiviai turi galimybę ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, formuoti teigiamą savęs vertinimą ir įgyti tikėjimo sėkminga ateitimi.