Paspauskime viens kitam rankas

 Projektas mokykloje vykdomas ketvirtus metus.
Projekto vykdytojos soc. pedagogė Virginija Ratiukienė ir psichologė Rasa Bubnienė.
tarpin


Tai pirmas tokio pobūdžio projektas Vilniaus mieste. Projektas orientuotas į 1- 4  klasių mokinius, nes šio amžiaus vaikai dažnai dar neturi konstruktyvių  konflikto sprendimo įgūdžių. Pagrindiniai projekto tikslai buvo padėti mokiniams rasti dar vieną kelią konfliktų sprendimo link, mokyti ne tik spręsti konfliktus, bet ir gerinti bendravimo įgūdžius, mokyti priimti sprendimus ir už juos atsakyti. Tarpininkas – tai asmuo, mokantis padėti besiginčijantiems ieškoti išeities. Jis skatina bendrauti ir geriau suprasti vienas kitą, o tai neretai padeda rasti abi šalis patenkinantį sprendimą. Projekto eiga: - Tarpininkų interviu; - Tarpininkų mokymai (aktyvaus klausymosi pratybos, bendravimo   įgūdžiai, tarpininko kaip lyderio samprata  ir kt) - Informuojama mokyklos bendruomenė (spektaklis “Trys    paršiukai”, informacija stende)
2009-06-01 dalyvavo renginyje
kvietimas

IMGP2297

IMGP2298

IMGP2299

IMGP2301

IMGP2302

IMGP2303


IMGP2305

2010-2011 m.m.

2010 m. spalis,  tarpininkų mokymai
2010-12-10 ekskursija į prezidentū