2009. Projektas ,,Mano šalis, ar kita?"

kitasalis


Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su partenriais  Asamblea de Cooperación por la Paz (Ispanija), CEMEA (Prancūzijos), Vuste Envis (Čekija), Progetto Mondo Mlal (Italija) ASMEA (Rumunija) vykdo projektą „Geros praktikos pavyzdžių, integruojant imigrantų moksleivius, pritaikymas švietimo programose“ kvietė mokyklas prisijungti prie projekto vykdymo.


Veiklas buvo siūloma integruoti į pamokas, prisijungti galėjo ir projektai, kurie  skatina jaunų žmonių atvirumą, tolerantiškumą, skatina diskusijas emigracijos ir imigracijos klausimais, skatina ieškoti atsakymų į klausimą, kodėl žmonės išvyksta gyventi į kitas šalis. Todėl prie šio projekto prisijungė mokyklos socialinių įgūdžių lavinimo būrelis „Paspauskime vienas kitam rankas“.
Veiklos forma – pamoka.
Veiklos trukmė 1- 2 pamokos.
Mūsų mokykloje veiklos integruotos į 6 a kl. istorijos pamokas (mokytoja Irena Valušienė), 7 a kl. etikos pamokas (mokytoja Rūta Milašienė) bei socialinių įgūdžių lavinimo būrelį „Paspauskim vienas kitam rankas“ (psichologė Rasa Bubnienė ir soc. pedagogė Virginija Ratiukienė).

 

Mano šalis, ar kita?

Veiklos tikslai ir uždaviniai

Bendri tikslai :  
Vaikai ir jaunimas diskutavo apie priežastis, skatinančias žmones emigruoti, išvykti į kitas šalis. Apsvarstė sunkumus, su kuriais susiduria asmenys, nusprendę palikti savo šalį,  kokią įtaką jų apsisprendimas daro namams ir šaliai į kurią jie planuoja vykti.


Specifiniai tikslai
 • Atrasti priežastis, kodėl žmonės išvyksta į kitas šalis.
 • Aptarti, ar asmuo turi jausti pareigą pasilikti savo šalyje.
 • Apsvarstyti asmens kaštus ir naudą gyvenant savo šalyje ir kitoje šalyje, kaip migracijos pasekmę.
Raktiniai žodžiai

Migracija – Asmenų ar asmenų grupių judėjimas iš vienos šalies į kitą.
Imigracija - Asmenų ar asmenų grupių atvykimas į šalį
Emigracija -Asmenų ar asmenų grupių išvykimas iš šalies

Veiklos naudos gavėjai
 1. Tiesioginiai gavėjai
  • moksleiviai, dalyvaujantys veikloje
 2. Netiesioginiai gavėjai
  • draugai
  • šeimų atstovai (tėvai, broliai, seserys ir t.t)
  • mokytojai
Tarptautinio projekto  organziatoriai

 1. Asamblea de Cooperación por la Paz (Ispanija),

  Partneriai ir dalyviai
 2. CEMEA (Prancūzijos),
 3. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,
 4. Vuste Envis (Čekija),
 5. ProgettoMondo Mlal (Italijos)
 6. ASMEA (Rumunija).

  Padėka
  padeka