2017. Diplomas IIg kl. mok. Elvinui Adomaičiui

Elvinas_adomaitis_karate_diplomas0001