2018-03-21. Diplomas kūno kultūros mokytojai J. Raškauskienei