2018-03-13. Padėka istorijos mokytojui Pauliui Bakanui