2013. Apie mus spaudoje...(padėka D. Česnavičiui)

SMM_UPC_stazuociu_padekadarius2013


mok_Leudarius2013"2013 m. rugsėjo 12 d. LEU Rektorato posėdžių salėje įvyko Stažuočių Lietuvos edukologijos universitete 2012-2013 m.m. rezultatų aptarimas, kuriame dalyvavo LEU Rektorius akad. Algirdas Gaižutis, LEU Studijų prorektorė prof. dr. Vilija Salienė, UPC stažuotojų veiklos vadovė Vilma Venta Jankūnienė, LEU stažuotojai 2012-2013 m.m., mokytojai - Valdonė Navickaitė, Inga Peslekaitė, Janina Kripienė, Vidas Krištaponis,
stažuotojų vadovai, svečiai. Posėdyje buvo aptarta stažuočių idėja, pristatyti LEU stažuotojų pasiekti rezultatai bei sukurti darbo su interaktyvia lenta produktai, stažuočių LEU perspektyvos.
UPC vadovo padėkos raštai už svarbų įnašą sėkmingai įgyvendinant stažuotes LEU buvo įteikti LEU darbuotojams - LEU PKTI direktoriui dr. Algimantui Šventickui, LEU GMTF Geografijos ir turizmo katedros
docentui ir Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokytojui Dariui Česnavičiui, LEU SMF Ekonomikos katedros doc.dr. Danutei Bareikienei, LEU UMF Ugdymo pagrindų katedros vedėjai doc. dr. Aušrai Žemgulienei, doc. dr. Ritai Makarskaitei- Petkevičienei, doc. dr. Vaivai  Grabauskienei, Meninio ugdymo katedros asistentei Žydrei Jautakytei."

Nuotraukoje mokytojas D. Česnavičius – trečias iš dešinės