2018-01-19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės padėkos raštai

2017-12-01 vyko nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Jame dalyvavo 25 pirmos klasės mokiniai  ir 20 antros klasės mokinių.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės padėkos raštus gavo Emilija Grišmanauskaitė (Ic kl., mokytoja I. Medelinskaitė),  Edvardas Leskauskas (II h kl., mokytoja L. Visminienė), Nikita Skačkovas  (II h kl., mokytoja L. Visminienė).