2016. Diplomas Ugnei Simutytei

Džiaugiamės ir sveikiname
ugnetavozvilgsnis_2016
Vokiečių kalbos mokytoja G. Galeckienė