2017. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių''

Kovo 20 - 24 dienomis Pilaitės gimnazijoje vyks veiksmo savaitė ,,Be patyčių''.


PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus

įsakymu Nr. V-62

2017- 03-14

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJA

VEIKSMO SAVAITĖ ,, BE PATYČIŲ“

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Patalpa

Dalyviai

Atsakingas

1.

 

Netradicinės pamokos anglų kalba ,,Patyčios“

22 d.(6,7 pamokos)

23 d.(2,3 pamokos)

147 kab.

 

1b,1a

Ih,Ig

O.Andrukonienė

2.

Pilietiškumo pamokos skirtos veiksmo savaitei ,,Be patyčių“

20d.(5,6,7 pamokos)

22d.(5 pamoka)

23 d.(7 pamoka)

24 d.(6,7 pamokos

136,216,

209 kab.

Ia,b,g,h

IIa,b,c,g,h

P.Bakanas

K.Šinkūnas

I.Valušienė

3.

Tikybos – etikos pamokos skirtos veiksmo savaitei ,,Be patyčių“

20 d.(1,2,8 pamokos)

21 d.(5,6,7 pamokos)

22 d.(1,4,5 pamokos)

222,214 kab.

I-II klasės

L.Pranskūnaitė

A.Čiupkovienė

4.

Tinklinio varžybos skirtos veiksmo savaitei“ Be patyčių“

Pilaitės g-ja – Vilniaus m.5 PK

Laikas derinamas

-

-

V.Ratiukienė,

J.Raškauskienė,

D.Kapčinskienė,

V.Šniokienė

5.

Klasės valandėlės ,,Saugus internetas“

Laikas derinamas

-

I kl.

R.Bubnienė

6.

Stendinis pranešimas „Patyčioms – ne“

20-24d.d.

biblioteka

-

B.Norkuvienė

7.

Akcija,,Aš nepritariu patyčioms, o tu?“

20 d.

-

-

Mokinių parlamentas

Savaitę organizuoja Vaiko gerovės komisija.