2011-2012 m.m.

DON_0183_mok_kol_CC--5m
2011 - 2012 m.m.

6 - mokytojai ekspertai
27 - mokytojai metodininkai
31 - vyr. mokytojas
9 -
mokytojai

 

Pradinių klasių

Džiuginta Vaičiūnienė, vyr. mokytoja
Eglė Noreikienė, vyr. mokytoja
Skaistė Janickienė, mokytoja metodininkė
Teresė Augustovska, mokytoja metodininkė
Živilė Manculevičienė, vyr. mokytoja
Reda Šulskienė, mokytoja

Dorinio ugdymo
Tikybos

Laima Pranskūnaitė, mokytoja metodininkė
Nerijus Šlepetys, vyr. mokytojas
Irena Valušienė, vyr. mokytoja

Etikos

Rūta Milašienė, vyr. mokytoja

Psichologijos

Rasa Bubnienė, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos

Lina Gečienė, mokytoja metodininkė
Renata Kavaliauskienė, vyr. mokytoja
Laima Matijoškienė, mokytoja metodininkė
Inga Masonaitė - Katilienė, vyr. mokytoja
Milda Minderienė, vyr. mokytoja
Tatjana Šilobritienė, mokytoja
Jolanta Šveckutė, mokytoja metodininkė
Rūta Pačkauskienė, mokytoja metodininkė
Alma Žiūkienė, vyr. mokytoja

Anglų kalbos

Oksana Andrukonienė, mokytoja
Rita Bakanienė, vyr. mokytoja -
vaiko priežiūros atostogose
Roma Balčiūtė, mokytoja metodininkė
Danutė Jankūnaitė, vyr. mokytoja
Viktorija Karpova, mokytoja
Jūratė Norkūnienė, mokytoja metodininkė
Svetlana Nanevič, vyr. mokytoja
Elytė Sandanavičienė, vyr. mokytoja
Lina Varnaitė Šerėnienė, mokyt. metodininkė
Agnė Adamonytė, vyr. mokytoja

Rusų kalbos

Danguolė Bučienė, mokytoja ekspertė
Eirida Daukšienė, mokytoja metodininkė
Tatjana Piskunova, vyr. mokytoja
Olga Šibkova, mokytoja

Prancūzų kalbos

Virginija Žekonytė - Petrikienė, vyr. mokytoja

Vokiečių kalbos

Audronė Kilikevičienė, mokytoja metodininkė

Istorijos

Paulius Bakanas, vyr. mokytojas
Vanda Bukėnienė, mokytoja metodininkė
Irena Šinkūnienė, mokytoja metodininkė
Kornelijus Šinkūnas, vyr. mokytojas
Irena Valušienė, mokytoja metodininkė

Matematikos

DON_0186_CCm

Vita Biekšienė, vyr. mokytoja
Gražina Čekavičienė, mokytoja
Mindaugas Jakavonis, mokytojas
Julijus Kulviecas, vyr. mokytojas
Irena Medelinskaitė, mokytoja metodininkė
Stefa Staknienė , mokytoja ekspertė
Laima Valienė, vyr. mokytoja
Laima Visminienė, mokytoja metodininkė

Informacinių technologijų

Mindaugas Jakavonis, mokytojas
Audronė Niūniavienė, vyr. mokytoja
Sigita Pedzevičienė, vyr. mokytoja - vaiko priežiūros atostogose

Gamtos, biologijos

Irena Balčiūnienė, vyr. mokytoja
Vilma Jočienė, mokytoja metodininkė
Audronė Niūniavienė, mokytoja

Chemijos

Jolita Kniškienė, vyr. mokytoja
Vanda Markūnienė, mokytoja

Fizikos

Zotikas Popovas, vyr. mokytojas
Alma Paliulienė, mokytoja metodininkė
Alina Žemaitaitienė, vyr. mokytoja

Geografijos

Darius Česnavičius, mokytojas ekspertas
Vilma Pundienė, mokytoja metodininkė

Dailės

Danutė Bartašiūnaitė, mokytoja ekspertė
Milda Tverkutė, vyr. mokytoja
Giedrė Slavinskienė, vyr. mokytoja
Palmyra Stankūnienė, mokytoja ekspertė

Braižybos

Rima Tuinylaitė, mokytoja ekspertė

Fotografijos

Daiva Varslavėnienė, mokytoja

Muzikos

Eglė Budrikienė, vyr. mokytoja
Gražina Makelienė, mokytoja
Laima Šimanauskienė, vyr. mokytoja

Choreografijos

Violeta Likšienė, mokytoja metodininkė

Teatro

Vita Nedzveckaitė, vyr. mokytoja

Technologijų

Eglė Bertulienė, mokytoja metodininkė
Albertas Klimavičius, vyr. mokytojas

Kūno kultūros

DON_0185_CCm

Darius Česnavičius, mokytojas metodininkas
Marius Gruzdys, mokytojas
Jūratė Raškauskienė,  mokytoja metodininkė
Daiva Kapčinskienė, mokytoja metodininkė
Virginija Šniokienė,  mokytoja metodininkė

Žmogaus saugos

Vilma Jočienė, mokytoja metodininkė
Audronė Niūniavienė, mokytoja
Vanda Markūnienė, mokytoja