2012-2013 m.m.

Vilniaus Pilaitės gimnazijoje dirba

4 - mokytojai ekspertai
26 - mokytojai metodininkai
27 - vyr. mokytojai
6-
mokytojai  
3- švietimo pagalbos specialistai


Dorinio ugdymo
Tikybos

Laima Pranskūnaitė, mokytoja metodininkė

Etikos

Rūta Milašienė, vyr. mokytoja

Psichologijos

Rasa Bubnienė, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos

Aušra Baliukynaitė, vyr. mokytoja
Lina Gečienė, mokytoja metodininkė
Laima Matijoškienė, mokytoja metodininkė
Inga Masonaitė - Katilienė, vyr. mokytoja
Milda Minderienė, vyr. mokytoja
Jolanta Šveckutė, mokytoja metodininkė
Rūta Pačkauskienė, mokytoja metodininkė
Alma Žiūkienė, vyr. mokytoja

Anglų kalbos

Oksana Andrukonienė, mokytoja
Rita Bakanienė, vyr. mokytoja - vaiko priežiūros atostogose
Roma Balčiūtė, mokytoja metodininkė
Danutė Jankūnaitė, vyr. mokytoja
Viktorija Karpova, mokytoja
Jūratė Norkūnienė, mokytoja metodininkė
Svetlana Nanevič, vyr. mokytoja
Elytė Sandanavičienė, vyr. mokytoja
Lina Varnaitė Šerėnienė, mokyt. metodininkė

Rusų kalbos

Danguolė Bučienė, mokytoja ekspertė
Eirida Daukšienė, mokytoja metodininkė
Tatjana Piskunova, vyr. mokytoja

Prancūzų kalbos

Virginija Žekonytė - Petrikienė, vyr. mokytoja

Vokiečių kalbos

Audronė Kilikevičienė, mokytoja metodininkė

Istorijos

Paulius Bakanas, vyr. mokytojas
Vanda Bukėnienė, mokytoja metodininkė
Irena Šinkūnienė, mokytoja metodininkė
Kornelijus Šinkūnas, vyr. mokytojas
Irena Valušienė, mokytoja metodininkė

Matematikos

Vita Biekšienė, vyr. mokytoja
Gražina Čekavičienė, vyr. mokytoja
Julijus Kulviecas, vyr. mokytojas
Irena Medelinskaitė, mokytoja metodininkė
Laima Valienė, vyr. mokytoja
Laima Visminienė, mokytoja metodininkė

Ekonomikos

 

Rasa Juodviršienė, vyr. mokytoja

Informacinių technologijų

Irma Burneikaitė
Audronė Niūniavienė, vyr. mokytoja
Sigita Pedzevičienė, vyr. mokytoja - vaiko priežiūros atostogose

Gamtos, biologijos

Irena Balčiūnienė, vyr. mokytoja
Rūta Cvirkienė, vyr. mokytoja
Vilma Jočienė, mokytoja metodininkė

Chemijos

Jolita Kniškienė, vyr. mokytoja
Renata Šimonytė, mokytoja (magistr.)

Fizikos

Zotikas Popovas, vyr. mokytojas
Alma Paliulienė, mokytoja metodininkė
Alina Žemaitaitienė, vyr. mokytoja

Geografijos

Darius Česnavičius, mokytojas ekspertas
Vilma Pundienė, mokytoja metodininkė

Dailės

Milda Tverkutė, vyr. mokytoja
Giedrė Slavinskienė, mokytoja metodininkė
Palmyra Stankūnienė, mokytoja ekspertė

Braižybos

Rima Tuinylaitė, mokytoja ekspertė

Fotografijos

Daiva Varslavėnienė, mokytoja

Muzikos

Eglė Budrikienė, mokytoja metodininkė
Gražina Makelienė, mokytoja
Rita Kriaučionienė, mokytoja metodininkė

Choreografijos

Violeta Likšienė, mokytoja metodininkė

Teatro ir šiuolaikinio šokio

Agnė Nemanytė

Kino

Marius Andrulevičius

Technologijų

Eglė Bertulienė, mokytoja metodininkė
Albertas Klimavičius, vyr. mokytojas

Kūno kultūros
DON_0185_CCm
Marius Gruzdys, mokytojas
Jūratė Raškauskienė,  mokytoja metodininkė
Daiva Kapčinskienė, mokytoja metodininkė
Virginija Šniokienė,  mokytoja metodininkė