2012. Programa ,,Gyvai"

banner2

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos 7a kl. (auklėtoja A. Niūniavienė) ir 7b kl. (auklėtoja I. Valušienė) mokiniai nuo 2012 m. sausio mėn. dalyvauja asociacijos ,,Mentor Lietuva" programoje ,,Gyvai". Už programos vykdymą mokykloje atsakingos A. Niūniavienė ir A. Čereškienė (soc. pedagogė).

2010. Projektas ,,Diena su parlamentaru"

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos 11 - 12 kl.  mokiniai (istorijos mokytojai P. Bakanas, I. Šinkūnienė, K. Šinkūnas ir I. Valušienė) šiais mokslo metais dalyvauja projekto ,,Diena su parlamentaru" veikloje.

Tūkstantį kartų Lietuva

 Mokykloje vykdomas projektas „Tūkstantį kartų Lietuva“.

Projekto tikslai :

  • Mokinių pilietinės ir tautinės savimonės formavimas.
  • Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio 60 – mečio paminėjimas.

Pilietis

piliet

Metodiką sukūrė Pilietinio ugdymo centras (Kalabasas, JAV). Iš JAV mokytojų šią idėją perėmė Rytų ir Centrinės Europos šalys, nes čia ypač reikėjo atgaivinti piliečių savimonę.
Projektas ,,Pilietis” – aktyvus metodas, kuris leidžia įgyti nuodugnių žinių, vertingų gebėjimų ir ugdo moksleivių vertybines nuostatas.
Mūsų mokykloje projektą ,,Pilietis” planuojama integruoti į anglų kalbos pamokas (J. Norkūnienė).
Finansavimas neskiriamas.

Mokyklos žalias rūbas

   DSCF0397
Naujų atradimų ir technologijų amžiuje žmonės įtemptai dirba, dažnai skuba, patiria stresines situacijas. Žinoma, prarastas jėgas būtina atgauti, todėl šiuolaikinis žmogus nesąmoningai siekia poilsio ir atgaivos gamtoje. Aplinkos grožis, spalvų ir formų harmonija – įkvėpimo, energijos, sveikatos ir geros nuotaikos šaltinis. Šiuo metu mes, Pilaitės vidurinės mokyklos bendruomenė, tikriausiai ir negalėtume įsivaizduoti savo mokyklos be augalų – žaliosios mūsų skraistės, kuri yra neatsiejama  mokyklos teritorijos dalis.
   Projektas „Mokyklos žalias rūbas“ vykdomas nuo 2003 m. m.

Veidas

veidas
Programos pobūdis – gabių vaikų laisvalaikio organizavimas akcentuojant dalykinių ir profesinių kompetencijų ugdymą. Programos  tikslas: atskleisti ir ugdyti vaikų, jaunuolių kūrybinius gebėjimus, puoselėti jų teatrinius interesus ir polinkius, dvasinę, meninę bei estetinę kultūrą. Mokyklos teatras gyvuoja jau  7-erius metus, kaip tetaro studija veikia 4-rius metus,  kaip gabių vaikų ir jaunimo  ugdymo projektas įformintas pirmi metai. Šiam projektui vadovauja V. Nedzveckaitė.

Paspauskime viens kitam rankas

 Projektas mokykloje vykdomas ketvirtus metus.
Projekto vykdytojos soc. pedagogė Virginija Ratiukienė ir psichologė Rasa Bubnienė.
tarpin

2009. Projektas ,,Mano šalis, ar kita?"

kitasalis
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su partenriais  Asamblea de Cooperación por la Paz (Ispanija), CEMEA (Prancūzijos), Vuste Envis (Čekija), Progetto Mondo Mlal (Italija) ASMEA (Rumunija) vykdo projektą „Geros praktikos pavyzdžių, integruojant imigrantų moksleivius, pritaikymas švietimo programose“ kvietė mokyklas prisijungti prie projekto vykdymo.

2002-2017. Vyresnysis draugas

 Projektas įgyvendinamas nuo 2002 m.

Vyresnysis draugas yra prevencinė programa, skirta socialinės atskirties ir agresyvumo mažinimui tarp mokinių.

Programos esmė – savanoriškos profesiškai prižiūrimos vyresnių ir jaunesnių klasių moksleivių draugystės poromis organizavimas ir įgyvendinimas mokykloje, siekiant padidinti moksleivių galimybes sėkmingai prisitaikyti, atskleisti savo sugebėjimus, ugdyti brandžią ir atsakingą asmenybę.

Šiais metais džiaugiamės turėdami gausų būrį savanorių. Šiuo metu programoje dalyvauja 52 mokiniai,  t.y. 26 poros.

Projekto vykdytojos - soc. pedagogė Virginija Ratiukienė ir psichologė Rasa Bubnienė

2006-2011. Žvilgsnis

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa “Žvilgsnis” (Įgyvendinamas projektas nuo 2006 metų)
Tikslas - formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo, pasipriešinimo ir kt. įgūdžius; pakelti savęs vertinimą, pateikti alternatyvas narkotikų vartojimui, sumažinti nuobodulio ir atstūmimo jausmą; suteikti prevencinių žinių, ugdyti teisinę savimonę.
Programos metu  naudojami aktyvūs (diskusijos, įvairūs žaidimai, psichologinės technikos, videofilmai ir pan.), o ne didaktiniai mokymo metodai .
Pažinimo metodai.
Organizuojamas darbas grupėse bei individualus ir savarankiškas darbas.
Organizuojant prevencines priemones  atsižvelgiama į amžiaus ypatumus.
2009-05-28 apdovanotas

 Vidaus reikalų ministerijospadėkos raštu.

2010-2012. Prevencinė mentorystės programa

mentor
Mentorystė – daugelyje pažangių Vakarų valstybių paplitęs prevencijos metodas, kai moksleivių gyvenimo įgūdžiai stiprinami individualiai bendraujant su suaugusiais. Bendravimas su mentoriais bręstančioms asmenybėms padeda sekti teigiamu pavyzdžiu, sustiprinti savo vertybių sistemą, kartu su globėju rasti atsakymus į svarbius klausimus.
Mokykloje įgyvendinamas ketvirtus metus.

2017. Užgavėnės Pilaitės gimnazijoje

uzgavenes2017
Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių.  Užgavėnės laikomos pavasario pradžia, todėl įvairiais veiksmais – triukšmo sukėlimu, šokiais, sočiomis vaišėmis stengiamasi paspartinti pavasario atėjimą. Nuo seno lietuviai per Užgavėnes daug dainuodavo, šūkaudavo, linksmindavosi – buvo manoma, kad triukšmas pažadina iš miego šalčio sukaustytą žemę. 
Reportažas