2018-05-18. Informacija apie dalyvavimą olimpiadoje