2018-04-25. Pilaitės I-II klasių gimnazistai akcijoje DAROM 2018

 


Pilietiškumo mokytojų paskatinti, gimnazijos vadovams pritarus, kelių klasių gimnazistai su pedagogais I. Valušiene, I.Masonaite, P. Bakanu, R.Pačkauskiene, V. Pundiene 2018-04-20 švarino už gimnazijos stadiono esančius miškelius. MP koordinatorius P.Bakanas, susisiekęs su akcijos DAROM 2018 organizatoriais, jau iš vakaro atvežė pirštinių ir maišų, kurie gan greit buvo pilni... Per technologijų pamokas, vadovaujami mokytojo A. Klimavičiaus, mokiniai pureno žemę apie medelius ir krūmus, augančius gimnazijos teritorijoje. I b kl. mokiniai dirbo kartu su auklėtoja T.Piskunova. Ačiū visiems už darbštumą ir supratingumą.Skyriaus vedėja R.Pačkauskienė