2017-06-21. Informacija apie laisvas vietas

I klasė - 5 vietos (antra kalba - prancūzų)
II klasė -5 vietos
III klasė - 5 vietos
IV klasė - 5 vietos

 

Savivaldybės informacija apie mokinių priėmimą į atsiradusias laisvas vietas http://www.vilnius.lt/index.php?4123658490