2017. Geriausiai pamokas lankanti klasė

Baigėsi konkursas "Geriausiai pamokas lankanti klasė", kurio tikslas: ugdyti mokinių atsakomybę ir pareigingumą. Konkurse dalyvavo I - IV klasės.

Konkurse "Geriausiai pamokas lankanti klasė"“" dalyvaujantys I – IV klasių mokiniai nuo 2016-11-07 iki 2017-05-05 nepraleidžia nė vienos arba mažiausiai pamokų be priežasties. Į šį skaičių įeina ir pavėlavimai: 2 p = 1 n.

Vertinimo šaltinis – elektroninis dienynas. Kiekvienos klasės lankomumo ataskaitos buvo formuojamos ir išspausdinamos kiekvieno sekančio mėnesio šeštą darbo dieną, todėl buvo svarbu laiku pateisinti praleistas pamokas.

Šių mokslo metų konkurso laimėtojai:

I vieta - II h klasė (aukl. Danutė Jankūnaitė). Prizas 300 eur. pasirinktai kelionei.

II vieta - III g klasė (aukl. Alma Paliulienė). Prizas 200 eur. pasirinktai kelionei.

III vieta - IIIh2 klasė (aukl.Laima Pranskūnaitė). Prizas 100 eur. pasirinktai kelionei.

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti Mokslo šventės metu.


VGK pirmininkė Laima Juškevičienė