2017-05-05. Konferencija ,,Klasės auklėtojo darbo sėkmė ugdant asmenybę"

Vilniaus Pilaitės gimnazija kartu su Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija ir Vilniaus miesto pedagogine - psichologine tarnyba 2017 m. gegužės 5 dieną organizuoja metodinę konferenciją ,,KLASĖS AUKLĖTOJO DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ".

Konferencijos tikslas - atskleisti klasės auklėtojo asmenybės funkcijų santykį šiandieninio ugdymo kontekste, analizuoti ir įprasminti klasės auklėtojo darbą ugdant vaiko asmenybę.
Kviečiame visus dalyvauti ir  diskutuoti apie klasės auklėtojo funkcijų aiškumą,bendradarbiavimą su švietimo pagalbos specialistais, administracija, dalytis gerąja patirtimi apie jauno žmogaus ugdymą ir kt.
 
Konferencija vyks Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje. Norintys skaityti pranešimus registruojasi iki 2017 m. balandžio 24 d.(priedas 1)
Konferencijos klausytojai registruojasi iki 2017 m. gegužės 1 d. (priedas 2)
Nuostatai
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Laima Juškevičienė