2011-01-14. Įvadinė projekto „DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į FORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMĄ” konferencija

roma

Pilaitės vidurinė mokykla dalyvauja projekte „DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į FORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMĄ”. 2011 m. sausio 14 d. Vilniuje vyko įvadinė konferencija "Inovatyvių ugdymo metodų diegimas formaliojo švietimo sistemoje". Joje dalyvavo mokyklos direktorius Z. Popovas ir Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojos R. Balčiūtė, I Medelinskaitė, J. Norkūnienė, D. Jankūnaitė.

2010-11-22. Projektas ,‚Žinau, kur augsiu“, I dalis - verslo simuliacija

stefa1

30 Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos mokinių (pasirinkusių verslo ir vadybos arba ekonomikos mokymo kursą), yra pakviesti dalyvauti projekte ‚Žinau, kur augsiu“, kurio tikslas – padėti mokiniams atrasti save pasirenkant profesiją, suteikiant žinių apie įvairias profesijas ir ugdant bendrąsias kompetencijas neformaliu būdu.