2015-12-17. Adventinė vakaronė ,,Gal pamacysiu tėvulio dvarų“


040adventinevakararone2015

Pačiu tamsiausiu metų laiku, kai saulė švysteli tik pažeme, Pilaitės gimnazijos Ih klasės mokiniai savo tėvelius,
gimnazijos mokytojus ir IIh1 bei IIh2 klasių mokinius gruodžio 17 d. sukvietė į adventinę vakaronę
,,Gal pamacysiu tėvulio dvarų“. Šis renginys apibendrino Ih klasės mokinių pirmojo pusmečio neformalią veiklą,
kuri skirta Lietuvos etnografiniams regionams pažinti. Dvejus metus truksiančią kelionę mokiniai pradėjo nuo
dainingosios ir spalvingosios Dzūkijos. Mokiniai ne tik dainavo, žaidė ratelius, bet ir minė mįsles, sekė pasakas,
spėjo orus. Vakaronės svečiai turėjo galimybę dar kartą prisiminti, o gal ir sužinoti, tradicinius dzūkų amatus,
Kūčių stalo tradicijas, grožėtis tautiniu kostiumu, Dzūkijos kraštovaizdžiu, architektūra. Kadangi tradicinės
gruodžio mėnesio lietuvių šventės neskubios, reikalaujančios ilgo pasirengimo, tai ir mūsų pirmokai
adventiniam vakarui parengti pakvietė nemažą talkininkų būrį- mokytojus E.Bertulienę, D.Jankūnaitę,
A.Klimavičių, R.Kriaučionienę, V.Likšienę su trečių klasių šokėjais, M.Minderienę, V.Pundienę, G.Slavinskienę ir K.Šinkūną.

2015. „Barclays Technology Innovation 2015“ konkursas

20151211_161705barcley2015
Mūsų gimnazijos moksleiviai: Viktor Kornilov (IIIb),  Augustė Tomaševičiūtė (IIIa), Vilius Sparnauskas (IIIb) ir Vaidilė Taučikaitė (IIIa) dalyvavo tarptautiniame  „Barclays Technology Innovation  2015“ konkurse. Konkurso tikslas – technologiniu būdu išspręsti vieną iš pateiktų problemų. Mūsų moksleivių sukurtas projektas vadinosi „VirtualStop“ ir buvo pristatytas gruodžio 11 d.  finalo metu. Per šešias savaites nuo konkurso paskelbimo moksleiviai turėjo sugalvoti idėją, sukurti  programėlę, kaip 10 – 13 metų mokiniai galėtų mokytis finansinio raštingumo laukdami autobuso stotelėse.  Pagrindinė idėja – mokiniui, laukiančiam autobuso, reikia savo išmaniuoju telefonu nuskaityti QR  kodą, parsisiųsti programėlę, žaisti finansinį raštingumą lavinančius žaidimus bei  laimėti specialius prizus. Komanda darbus pasiskirstė taip: programėlę sukūrė ir jos galimybes komisijai pademonstravo Viktor Kornilov,  už duomenų bazių sukūrimą buvo atsakingas Vilius Sparnauskas, už verslo plano rašymą - Augustė Tomaševičiūtė, autobusų stotelių vizualizaciją (plakatų piešimą) - Vaidilė Taučikaitė. Taip pat buvo apskaičiuotos  programos sąnaudos bei pelnas. Visas šešias savaites mūsų gimnazijos komandą konsultavo  „Barclays“ priskirta mentorė Laura Adote, ji kartą per savaitę lankėsi mūsų gimnazijoje.

2015. Viešnagė Vroclave

IMG_4212VNvroclovas2015

Rugsėjo 13-19 dienomis 16 mūsų gimnazijos moksleivių, lydimi direktoriaus Z.Popovo ir mokytojų I.Valušienės bei D.Jankūnaitės, K.K.Bačynskio vardo 7-ojo licėjaus mainų projekto partnerių, kurie birželio pradžioje svečiavosi Vilniuje, kvietimu viešėjo Vroclave.

2015-12-22. ,,TEATRO ŽMONIŲ” premjera

 

Direktorius_diaugiasi_gimnazijoje_atgimstaniu__teatru_11

Gruodžio dvidešimt antrą dieną Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokytojai ir mokiniai šv. Kalėdų proga išvydo
pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką ,,Mergaitė su degtukais" pastatytą trumpą spektaklį. Spektaklis
gimė netikėtai. Man, kaip mokytojai, net nereikėjo skatinti mokinių imtis kurti spektaklį, nes būtent iš jų
lūpų išgirdau:,,O gal pastatom spektaklį Kalėdoms?" Tai labai nudžiugino ir tą pačią pamoką su
vienuoliktokais pradėjome aptarinėti, kas mums yra Kalėdos, kodėl mokyklai reikia spektaklio,
kokią medžiagą galėtume pasirinkti. Mokiniams greitai atėjo mintis statyti pasaką ,,Mergaitė su degtukais",
tik vienintelis jų noras buvo pakeisti pabaigą - niekas nenorėjo liūdnos pabaigos per Kalėdas.
Todėl ši pasaka ir buvo mokinių interpretacija.

2015. Mokytojų streikas

streikas_032_12015

Gruodžio 8 ir 10 dienomis švietimo profesinės sąjungos protestavo prieš Vyriausybės politiką švietimo atžvilgiu. Antradienį Vilniaus Pilaitės gimnazijoje nevyko pirma ir antra pamokos, nes mokytojai prisidėjo prie įspėjamojo streiko, dėl kurio ugdomoji veikla sustabdyta dviem valandoms. Streikuodami mokytojai siekė solidarizuotis su šalies pedagogais: išreiškė lūkestį, kad būtų suvienodinti visų mokytojų, tarp jų ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimai; siekė, kad valstybė biudžete numatytų 3,56 mln. EUR išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą; kad būtų sumažintas mokinių skaičius klasėse (5 – 12 klasėse iki 25 mokinių). Taip pat stengėsi ir dėl mokinių, nes gaunamas mokinio krepšelis nepakankamas sudaryti tinkamoms sąlygoms mokytis dėl lėšų trūkumo.

2015. Sveikatos savaitė

100_8136prevencija2015
Pilaitės gimnazijoje paskutinę lapkričio mėnesio savaitę tradiciškai vyko „Priklausomybių prevencijos savaitė“. Kasdien mokiniai integruotose pamokose buvo pratinami prie sveikos gyvensenos.

2015-11-30. Baigiamasis MIR renginys

 

IMG_5655mirprojbaig2015

Praėjusiais  metais mūsų gimnazija dalyvavo respublikiniame projekte „Medijų ir informacinis raštingumas“ (MIR), todėl  2015 m. lapkričio 30 d. projekto komanda suorganizavo baigiamąjį renginį „Informacinė visuomenė ir nacionalinis saugumas“, skirtą II-III gimnazijos klasių mokiniams. Prieš renginį ir po jo šalia aktų salės buvo eksponuojama II gimnazinių klasių MIR tematika sukurtų lankstinukų paroda. Renginio metu auditorija klausėsi aktualių Seimo nario P. Saudargo bei Krašto apsaugos ministerijos atstovo viršilos T. Čeponio pranešimų.  Svečiai plačiai kalbėjo apie nacionalinį saugumą,  informacinį karą, jo pasekmes, propagandą, jos tikslus, rūšis bei  kovos su ja būdus. Lektoriai pateikė daug šiandieninių Kremliaus propagandos pavyzdžių, juos pakomentavo. Renginio pabaigoje gimnazistai buvo skatinami užduoti rūpimus klausimus ir tokiu būdu įsijungti į diskusiją. Aktualiausių klausimų autoriai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

2015. Akcija „Mokytojai mokiniams“

Suoliuku_akcija_2015suoliukai

Gimnazijos viešųjų ryšių ir įvaizdžio grupė šių metų rudenį inicijavo akciją „Mokytojai mokiniams“, kurios metu buvo sprendžiama aktuali mokiniams suoliukų problema. Buvo renkamos lėšos naujų suoliukų gamybai. Pinigų šiam tikslui paaukojo 3 administracijos atstovai ir 25 mokytojai. Iš viso buvo surinkta 61,62 Eur, tad gimnazijoje vienas po kito atsirado 5 naujutėlaičiai suolai. Prie jų gamybos prisidėjo technologijų mokytojas, gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui bei stalius.

Naujieji suoliukai patogiai įsikūrė įvairiose mokyklos erdvėse, susidraugavo su pamokų laukiančiais jaunuoliais ir tapo jau įprastais gimnazijos atributais. Galima sakyti, kad akcija įvyko, tačiau pabaigti jos nesinori. Gimnazijos mokytojai viliasi, kad dabar suoliukų gaminimo estafetę iš jų perims mokinių tėveliai, kuriems ne mažiau rūpi vaikų kasdieninė aplinka ir patogumas. Laukiame tėvelių iniciatyvų!

2015. MIR projekto komandos dalyvavimas UPC seminare

2015 - 10 - 29 MIR projekto gimnazijoje komanda dalyvavo UPC surengtame seminare. Projekto koordinatorė Rasa Jančiauskaitė supažindino su seminaro darbotvarke, buvo pristatyti projekto dalyvių apklausų dėl medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatai (Dr. A. Kalvaitis), vyko darbas grupėse - projekte atrinktų dalyvauti mokyklų patirties pritaikant Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodiką aptarimas.
 
305mirproj2015

2015-12-22. Seminaras


20151222_140413adventas2015

2015 m. gruodžio 22 dieną, po šešių pamokų, gimnazijos mokytojai rinkosi į šventinį seminarą ir mokėsi gaminti adventinius vainikus Kūčių stalui. Vadovaujami technologijų mokytojos Eglės Bertulienės, džiugiai šurmuliuodami, visi draugiškai darbavosi ir jau po valandos galėjo gėrėtis skirtingais adventiniais vainikais.

2015-11-07. Šeštadienis su debatais

Debatai_2sestadieniais2015

Lapkričio 7 dieną, šeštadienio rytą, su istorijos mokytoja Irena Valušiene ir komandos nariais (Deimante Ališauskaite, Anastasija Liubinskyte, Mantu Červinsku) ėjome į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją, kurioje vyko nacionalinis pradedančiųjų debatuotojų turnyras, į kurį 54 komandų (162 mokiniai) varžovai atvyko iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šaulių, Panevėžio, Palangos, Mažeikių ir kt.

2015-11-05. Pyrago diena

2015 m. lapkričio 5 d. gimnazijoje ypatinga diena – Pyrago diena.

Ši diena - tai prasmingas ir malonus būdas dalyvauti labdaros akcijoje. Viskas, ko reikia, tai iškepti savo skaniausią pyragą, atnešti jį į mokyklą ir parduoti už suderėtą kainą savo bendruomenės nariams. O surinktas lėšas paaukti gimnazijos vidaus durų dažams nupirkti.

Akcija vyks lapkričio 5 dieną po 3,4,5 ir 6 pamokų (pertraukų metų) trikampyje prie aktų salės.

Akcijos organizatoriai: sk.vedėja Laima Juškevičienė, technologijų mokytoja metodininkė Eglė Bertulienė, Mokinių Parlamentas, I-IV klasių auklėtojai

 Kviečiame visus aktyviai dalyvauti !

2015. Pyrago diena

1pyragodiena2015

2015 m. lapkričio 5 d. gimnazijoje buvo ypatinga diena –,, Pyrago diena‘‘

,,Pyrago diena“ - tai prasmingas ir malonus būdas dalyvauti labdaros akcijoje. Šią iniciatyvą  įkvėpė „Išsipildymo akcija“. Viskas, ko reikėjo, tai iškepti savo skaniausią pyragą, atnešti jį į mokyklą ir parduoti už suderėtą kainą savo bendruomenės nariams. O surinktas lėšas paaukoti gimnazijos vidaus durų dažams nupirkti. 

2015-10-23. Molekulės diena Pilaitės gimnazijoje

molekules_diena2015

Spalio 23-ąją nuo 6:02 ryto iki 6:02 vakaro (18:02) mokslininkų bendruomenė švenčia molekulės arba molio dieną. Ši data pasirinkta dėl Avogadro skaičiaus, kuris yra lygus 6,022 × 1023. Šiai dienai paminėti mokytojos Alma Paliulienė ir Jolita Kniškienė pakvietė I klasių mokinius į viktoriną Nano”. Renginys vyko vieną pamoką. Mokiniai atsakinėjo į klausimus, konstravo molekulių modelius, šifravo užkoduotą tekstą, atliko kūrybinę užduotį. Visi dalyviai stengėsi ir buvo apdovanoti molekulėmis arba atomais. Geriausiai pasirodė I g klasės komanda. Sveikiname nugalėtojus!

Jolita Kniškienė, Alma Paliulienė

 

2015. Viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ finalininkai

viktorinamokesciai2015.jpg

Sveikiname mūsų gimnazistų komandą „Bariga“: trečiokus Arnoldą Spurgą, Simoną Raginską,
Žygimantą Balkų, ketvirtoką Darių Kavaliuką ir ekonomikos mokytoją Rasą Juodviršienę, patekus
į VMI viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ finalą. Komanda sėkmingai išsprendė pirmojo
etapo užduotis, surinko 29 balus iš 30 galimų.Pirmajame viktorinos etape iš viso varžėsi 107 šalies
komandos, į finalą pateko tik septynios, sėkmingiausiai įveikusios testą.
Viktorinos finale, kuris vyks Vilniuje, Ulonų g.2, sausio 19 dieną, mūsų varžovais bus
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos komanda, dvi Klaipėdos, taip pat Alytaus, Šiaulių bei
Kėdainių moksleivių komandos. Viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ nugalėtojomis taps trys
daugiausiai teisingų atsakymų surinkusios komandos. Pirmosios vietos laimėtojams - kiekvienam
komandos nariui mokiniui – atiteks planšetinis kompiuteris, antrosios - elektroninė skaityklė,
trečiosios - nešiojamos (bluetooth) belaidės kolonėlės, kitiems finalo dalyviams – paguodos prizai.

Ekonomikos mokytoja R. Juodviršienė

2015-11-09. Netradicinė pamoka išvyka

DSCN3940kinas2015

   Šių metų lapkričio 9 dieną IIh1 klasė, lydima auklėtojos ir istorijos mokytojos, vyko į ,,Skalvijos" kino teatrą žiūrėti dokumentinio filmo ,,Sugar Man". Tai jaudinantis ir užkrečiantis muzikinis dokumentinis detektyvas, pelnęs aukščiausius kino apdovanojimus ir pritraukęs į kino sales didelį skaičių žiūrovų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
   Šis filmas pasakoja apie Sixto Rodriguez`ą - žymų aštuntojo dešimtmečio amerikiečių atlikėją, jo gyvenimą, šeimą ir draugus. Taip pat apie talento galią, viltį, tikėjimą, likimą. Filmas kupinas neįtikėtinų dramatiškų posūkių ir įstabios, jautrios, nepakartojamos muzikos. Visa tai ne išgalvota, o tikra, prieš akis atsiverianti tiesa, kuri priverčia juoktis ir jaudintis, nepalieka abejingų neeilinio talento žmogaus gyvenimui.
Mokiniai liko sužavėti filmu, noriai dalinosi įspūdžiais su mokytojomis ir tarpusavyje, džiaugėsi netradicine pamoka – išvyka. IIh1 klasė rekomenduoja filmą ,,Sugar Man" tiek bendraamžiams, tiek suaugusiesiems.
Kamilė Gimžauskaitė, IIh1