2013-05- 24. ,,Vyresniojo draugo" mokslo metų baigimo šventė

P1010032vyrdrg2013

P1010035vyrdrg2013

P1010043vyrgrg2013

P1010044vyrdrg.2013

P1010052vyrdrg2013

P1010054vyrdrg2013

P1010055vyrdrg2013