2017. Mokinių priėmimo komisija

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017 m. balandžio 10 d. Nr. V-85
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1-794 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo” 35.1 punktu,

s u d a r a u mokinių priėmimo komisiją:

1. Vita Nedzveckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

  1. Rūta Pačkauskienė, skyriaus vedėja – komisijos sekretorė;
  2. Irena Medelinskaitė, matematikos mokytoja metodininkė;

4. Elena Muckus, personalo ir dokumentų skyriaus vedėja;

  1. Virginija Ratiukienė, socialinė pedagogė ekspertė.

 

 

Direktorius Zotikas Popovas