2017. Priėmimo į Pilaitės gimnaziją tvarka

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtintu "Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu" prašymai mokytis gimnazijoje pildomi internetu nuo 2017 m. kovo 1 d. (III skyriaus 20-as punktas).

Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Pasirinkite skyrelį "Bendrasis ugdymas".