2016 M. FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS IŠLAIDŲ ATASKAITA