2015 -2016 m.m.

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir rėmėjai!

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo(si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę, pažintinę veiklą. Skirdami paramą gimnazijai Jūs rūpinatės savo vaikų aplinka ir gera savijauta.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai.

2016. Informacija apie paslaugų sutartį

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 dalies punktu, informuojame, kad Vilniaus Pilaitės gimnazija po įvykusio mažos vertės pirkimo \apklausos būdu\ pasirinko paslaugos tiekėją bei 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašė galutinio projekto išlaidų audito paslaugų sutartį su Apskaitos ir kontrolės UAB ,,AUDITAS". Galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo kaina - 1998,00 eurai.