2019-06-11. Dėl mokymo(si) sutarčių pasirašymo

 Naujai priimtų į gimnaziją I - III klasės mokinių Mokymo(si) sutartys bus pasirašomos 2019 m. rugpjūčio 26 - 29 d.  8 - 16 val.  Klasių sąrašai ir tiksli pasirašymo data bus paskelbta gimnazijos svetainėje 2019-08-21 (mokinių priėmimo komisijos posėdis 2019-08-20).