2019-06-11. Diplomas kūno kultūros mokytojai Jūratei Raškauskienei