2019-05-22. Padėka geografijos mokytojai Vilmai Pundienei