2018-10-25. Istorija - praeities liudininkė

   Vilniaus Pilaitės gimnazijos II c  klasės mokiniai 2018 m. spalio 25 d. aplankė Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą Žirmūnų g. 1 F.
   Tuskulėnų dvaro teritorija - tai vieta, liudijanti sovietinių okupantų žiaurumą. Čia 1944 - 1947 m. buvo slapta užkasti NKGB vidaus kalėjime ir Vilniaus apylinkėse nužudyti antisovietinio pasipriešinimo kovotojai, dvasininkai, kurie neįtiko totalitariniam režimui.
   Tuskulėnų rimties parkas mena liūdną mūsų istorijos laikotarpį. Šiame parke memorialinio komplekso koplyčioje - kolumbariume aplankėme unikalią Inos Skardžiūtės - Kozel instaliaciją ,, Karo nuotaka - našlė". Šis simbolinis statinys skirtas visų karų aukoms, čia prisimenamos šeimos tų, kurie žuvo karo lauke. Instaliacija pagaminta iš audeklo, ant jo atspausdintos nužudytųjų nuotraukos. Fotografijos autentiškos, tai įvairūs okupaciją lydėjusių įvykių dokumentai.
   Tuskulėnų dvare aplankėme ekspoziciją ,, Tuskulėnų dvaro paslaptys". Sužinojome, kad dvaras mena ne tik tragiškus XX a. vidurio įvykius, čia, dvaro teritorijoje,  XVII a. buvo degamos plytos Šv. Petro ir Povilo bažnyčios statybai, o XIX a. viduryje dvaro rūmuose rinkosi Vilniaus intelektualai.
   Taip pat buvome Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Čia eksponuojamos kameros, kokios buvo rastos 1991 metais. Kalėjimas buvo daug kartų perdažytas, remontuotas. Iš tamsių, niūrių požemių sklindantis šaltis leido įsivaizduoti čia kalėjusių žmonių kančias. Apsilankę šiame muziejuje pastebėsite keistas kameras : budėtojo kabinetą, fotografavimo ir pirštų atspaudų ėmimo  kambarį,  sargybos kambarį, karcerius, boksus, kameras Nr. 1, Nr. 5 ir daugelį kitų.
    Ši  edukacinė išvyka buvo įdomi ir  nepaprastai naudinga, ji privertė į daug ką pažvelgti kitaip. Tuskulėnų rimties memorialinis parkas, dvaras, Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, žygiai partizanų kovų takais mena tragišką Lietuvos praeitį. Buvę tremtiniai, politiniai kaliniai yra gyvi liudytojai, kurie rūpinasi istorinės atminties išsaugojimu. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi šimtą, tūkstantį kartų kartoti šią tiesą, kad ji niekados nevirstų melu.


IIc klasės mokinė Elzė Kozlovskytė