2018-06-18. Kandidatų, priimtų į I-III gimnazines klases, sąrašai.

2018 m. birželio 18 d. priėmimo komisijos nutarimu (protokolas Nr. 2) skelbiame kandidatų (nurodomas Vilniaus švietimo elektroninės sistemos registracijos numeris), priimtų į  I, II, III gimnazijos klases, sąrašą.

Į I gimnazinę klasę priimti mokiniai

23923     24147    24170    24227    25100    25183    25499    25649    25712    25892    25896

26716     26767    26915    27626    28200    28376    28838    29211    29291    26522    27886

28513    26168     21166    21324    22916    23736    23847    24193    24913    25075    25115

25240    26201     26794    26824    26916    26978    27199    27546    28152    28454    28635

29613    29679     29744    25000    20004    20857    22119    24020    24221    25153    25747

26543    27114     27293    27323    27407    28202    28230    28530    29050    29240    29614

24126    25985    22220    24171    24214    24622    24699     25235    25428    26882    27244

27491    27579    27630    27963    28084    28103    28437     28503    28688    28782    29431

29480    26262    22225    23713    23746    25208    26019     26141    26896    27498    28670

28707    29030    29797    29809    29933    19971    22923    23044    24555    24882     24887

25770    25899    27234    27255    29443    29991    25303    20940    21128    21958     22689

23186    23417    23998    24255    24344    20207    24875    26074    26190    26738    27844

28354    29798   30024

Į II gimnazinę klasę

24005   
25147

Į III gimnazinę klasę

28853

 

Klasių sąrašai bus skelbiami 2018-08-21 (po priėmimo komisijos posėdžio). Sąrašus patikslinsime 2018-08-31.

Trišalių sutarčių  (mokinio, vieno iš tėvų ir gimnazijos direktoriaus) pasirašymo laikas (2018 m. rugpjūčio 27 - 31 d.) nurodomas kiekvienam kandidatui Vilniaus švietimo elektroninėje sistemoje.

Įstojusieji į gimnaziją sutarties pasirašymo dieną pristato:

  • nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
  • dvi  mokinio amžių atitinkančias nuotraukas (25 mm x 32 mm);
  • 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (turėti kopiją);
  • asmens  tapatybės  dokumento  kopiją.

Jeigu negalėsite atvykti nurodytu laiku, prašome informuoti ir susitarti dėl kito laiko. Gimnazijos raštinės telefono nr. 8-5-2307442.