2018-05-25. Tradicinė mokslo šventė


2018-05-25 Pilaitės gimnazijoje vyko tradicinė mokslo šventė. 
Mokinių Prezidento pažymėjimas 


 III h klasės mokinei Gretai Bieliūnaitei

NOMINACIJOS

IV g klasės mokiniui Povilui Lukaševičiui už I vietą respublikiniame  piešinių konkurse ,,Europos kalbų dienos”

II g klasės mokinei  Miglei  Variakojytei  už  II vietą Vilniaus m. mokinių filosofijos olimpiadoje

METŲ ABITURIENTĖS NOMINACIJA  IV h2 klasės mokinei Paulinai Ivanovaitei  už  iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą klasės, gimnazijos veikloje ir už gimnazijos ribų, geranorišką, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, ilgametę aktyvią sportinę veiklą

METŲ ABITURIENTO NOMINACIJA  IV h2 klasės mokiniui Emiliui Ilgevič už dalyvavimą dailės piešinių konkursuose, iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą veiklose gimnazijoje ir už jos ribų, geranorišką, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais,  mokyklos atstovavimą Vilniaus miesto ir respublikinėje geografijos olimpiadose  

III h klasės mokinei Gabijai Obuchovičiūtei už Pilaitės gimnazijos vardo garsinimą (II vieta Vilniaus m. rusų kalbos meninio skaitymo konkurse)

PADĖKOS


Pilaitės teatrui už spektalį ,,Aukojimas", skirtą Lietuvos valstybingumo 100-mečiui.

I a klasės mokinei Mildai Bieliūnaitei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I a klasės mokiniui Ernestui Prusaičiui už labai gerą pamokų lankomumą, socialinę-pilietinę iniciatyvą

I a klasės mokiniui Lukui Pališauskui už socialinę-pilietinę iniciatyvą

I a klasės mokiniui Aurimui Tarvydui už socialinę-pilietinę iniciatyvą

I a klasės mokinei  Orintai Čepulytei už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje

I a klasės mokinei  Ievai Bairašauskaitei už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje ir už jos ribų

I b klasės mokinei Ornelijai Sidorovič už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I b klasės mokiniui Osvaldui Butkevič  už labai gerą pamokų lankomumą

I c klasės mokiniui Konrad Karol Vujčik   už   gerus rezultatus  tarptautiniame IT konkurse ,,Bebras” (Lietuvoje - 8 vieta), pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi

I c klasės mokinei Emilijai Grišmanauskaitei už geriausiai atliktas 2017 m. nacionalinio matematikos ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis, gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, aktyvią sportinę veiklą.

I c klasės mokinei Elzei Kozlovskytei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I c klasės mokinei Elzei Milašiūtei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I c klasės mokinei Gabijai Zinkevičiūtei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi, labai gerą pamokų lankomumą

I c klasės mokinei Ilzei Jašinskaitei už veiklą gimnazijos mokinių parlamente, labai gerą pamokų lankomumą bei puikų pasirodymą biologijos konkurse ,,Olympis” ( I vieta )

I c klasės mokinei Solveigai Šukytei už labai gerą pamokų lankomumą

I c klasės mokinei Kornelijai Žukauskaitei už labai gerą pamokų lankomumą

I c klasės mokiniui Ignui Žvirbliui už labai gerą pamokų lankomumą

I d klasės mokinei Silvijai Gabrijalovič už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I d klasės mokinei  Erikai Vaitkevičiūtei už socialinę-pilietinę iniciatyvą

I d klasės mokiniui Denui Petravičiui už gerą mokymąsi ir labai gerą pamokų lankomumą

I d klasės mokinei Viltei Šipailaitei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi, aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, geranorišką ir nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais

I d klasės mokinei Aušrinei Vainauskaitei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

I d klasės mokiniui Lukui Žiemiui už gerą mokymąsi

I d klasės mokiniui Benediktui Sabaliauskui už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokinei Julijai Navickaitei už gerą mokymąsi ir labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokinei Medeinai Janušaitei už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokiniui Pauliui Vaickūnui  už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokiniui Tomui Ovčiarov  už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokinei Eglei Vareikytei už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokiniui Justui Jakubovskiui  už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokinei Gabijai Šilaikytei už labai gerą pamokų lankomumą

I p klasės mokiniui Viliui Rukavičiui  už labai gerą pamokų lankomumą

II h klasės mokiniui Edvardui Leskauskui už geriausiai atliktas 2017 m. nacionalinio matematikos ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis, aktyvią visuomeninę veiklą

 II h klasės mokiniui Nikitai Skačkovui už geriausiai atliktas 2017 m. nacionalinio matematikos ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis, atstovavimą mokyklai miesto renginiuose

 II h klasės mokiniui Benui Paliukui už neskaičiuotas valandas filmuojant, montuojant ir įgarsinant mokyklos teatro spektaklius, už puikų pamokų lankomumą, už aktyvią socialinę veiklą

II h klasės mokiniui Gasparui Danišauskui už labai gerą pamokų lankomumą

II h klasės mokinei Evelinai Kovalevskajai už aktyvią socialinę veiklą (53 val.)

II h klasės mokinei  Daliai Minelgaitei už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje ir už jos ribų

II h klasės mokiniui Skirmantui Bridikiui už aktyvią sportinę veiklą

II h klasės mokiniui EdvinuiKaroliui Čatrovskiui už aktyvią sportinę veiklą

II g klasės mokinei Emilijai Germanaitei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi, aktyvią socialinę veiklą

II g klasės mokinei Valerijai Pribilskytei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi, aktyvią socialinę veiklą

II g klasės mokinei Izabelei Danilovičiūtei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi, aktyvią socialinę veiklą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, mokinių parlamento veikloje

II g klasės mokinei Erikai Eglinskaitei už aktyvią socialinę veiklą (55 val.) ir gimnazijos renginių organizavimą

II g klasės mokiniui Viliui Junevičiui už puikius rezultatus Vilniaus m. gimnazijų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose

III h klasės mokinei Emilijai Paliulytei už gerą mokymąsi

III h klasės mokinei Anastasijai Liubinskytei už veiklą gimnazijos mokinių parlamente

 III g klasės mokiniui Elvinui Adomaičiui už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais

IV a klasės mokinei Kamilei Grinevičiūtei už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą veikloje gimnazijoje ir už jos ribų, geranorišką, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais

IV h1 klasės mokinei Paulinai Trinkaitei už  iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais

IV h1 klasės mokiniui Algimantui Masaičiui už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą veiklose gimnazijoje ir už jos ribų, mokyklos atstovavimą Vilniaus miesto geografijos olimpiadoje, gerą mokymąsi, puikų pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose

IV h1 klasės mokiniui Audriui Garškai už  iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje ir už jos ribų

IV h2 klasės mokinei Karolinai Klein už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi

IV h2 klasės mokiniui Mindaugui Janušauskui už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi irt pamokų lankomumą

IV h2 klasės mokinei Gabijai Kotrynai Vinclovaitei už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi ir pamokų lankomumą

IV h2 klasės mokinei Rūtai Kavaliauskaitei už labai gerą pamokų lankomumą ir gerą mokymąsi ( 8-10 )

IV h2 klasės mokiniui Artūrui Raklevičiui už puikius rezultatus Vilniaus m. gimnazijų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose

IV g klasės mokiniui Aurimui Dambrauskui už labai gerą 99-10 balų) mokymąsi ir pamokų lankomumą
IV g klasės mokinei Aistei Jatkelytei už gerą mokymąsi ir labai gerą pamokų lankomumą
IV g klasės mokinei Akvilei Petkevičiūtei už labai gerą pamokų lankomumą

IV g klasės mokiniui Domantui Liubartui už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, puikų pamokų lankomumą

IV g klasės mokiniui Arnui Gabijūnui už ilgametę aktyvią sportinę veiklą

IV g klasės mokiniui Povilui Augustinovičiui už ilgametę aktyvią sportinę veiklą

IV g klasės mokiniui Augustinui Tylai už ilgametę aktyvią sportinę veiklą